x
x

Polipragmazija u psihijatrijskog bolesnika

  13.04.2015.

Zadaća je obiteljskoga liječnika da bolesnika gleda kao cjelinu te svojim sveobuhvatnim znanjem spriječi polipragmazijom izazvane nepoželjne učinke.

Polipragmazija u psihijatrijskog bolesnika

Polipragmazija označava neracionalno i nesvrsishodno davanje većeg broja lijekova istodobno, čime postaje jedan od vodećih javnozdravstvenih problema današnjice. Za razliku od politerapije, kod koje se primjenom više lijekova očekuje poželjna interakcija koja poboljšava terapiju, kod polipragmazije interakcije su neželjene te dovode do otežanoga liječenja i brojnih nuspojava.
 
Prikaz slučaja: 37-godišnji pacijent, nezaposlen i rastavljen otac jednoga djeteta, javlja se svojoj liječnici obiteljske medicine nakon 33. hospitalizacije na psihijatrijskom odjelu s dijagnozama: emocionalno nestabilan te disocijalni poremećaj ličnosti, štetna upotreba psihoaktivnih supstancija, politoksikomanija, jetrena steatoza, astma, giht i dislipoproteinemija. Pacijentu je propisana terapija s 14 lijekova.
 
Po dolasku u ordinaciju pacijent je u kontaktu usporen, otežano govori, ne manifestira simptome psihotičnosti te se jasno distancira od auto- i heteroagresivnih misli. Impulzivan je, bez kritičnosti, ali spreman na suradnju. Dugogodišnje poznavanje pacijenta i status po otpustu iz bolnice bili su razlog za preispitivanje preporučene terapije. Od predloženih 14, u terapiji je ostavljeno šest lijekova. Pacijent je redovito praćen dvotjednim kontrolama te postupno dolazi do poboljšanja afektivne modulacije i stabilnijeg raspoloženja. Nakon šest mjeseci pacijent je reducirane anksioznosti i održanih voljno-nagonskih dinamizama. Navodi da bolje spava, reducirao je pušenje i smanjio TT te je objektivno kritičniji prema svomu stanju.
 
Zaključak: Polipragmazija može pacijentu uzrokovati brojne neželjene posljedice. Zadaća je obiteljskoga liječnika da bolesnika gleda kao cjelinu, a ne samo kroz pojedini organski sustav sub/specijalista, te svojim sveobuhvatnim znanjem spriječi polifarmacijom izazvane nepoželjne učinke. Za rješavanje tog jedinstvenog problema koji je u realnom porastu, posebno kod kroničnih bolesnika, potrebno je educirati liječnike i bolesnike.
 
Stjepan Čota, Dominik–Mate Čutura, Valerija Bralić Lang