x
x

Javnozdravstveni značaj dojenja

  31.12.2014.

Zaštita, promicanje i potpora dojenju prioriteti su javnog zdravstva u cijelom svijetu. Rani prestanak dojenja ima negativne posljedice za žene, djecu i okolinu, a rezultira se povećanim troškovima za zdravstvenu njegu i povećava nejednakost u zdravlju.

Javnozdravstveni značaj dojenja
Uspješan program promicanja dojenja zahtijeva sveobuhvatnu aktivnost u smislu edukacije i potpore za dojenje antenatalno i postnatalno.

Radi povećanja stope dojene djece Svjetska zdravstvena organizacija i UNICEF su 1991.god. pokrenuli inicijativu „Rodilište – prijatelj djece“. Inicijativa se ostvaruje kroz „10 koraka prema uspješnom dojenju“.

U radu je analiziran utjecaj provođenja inicijative „Rodilište – prijatelj djece“ na stopu dojenja u Čazmi kod dojenčadi rođene 2000. god. i 2010. god., dakle, prije i za vrijeme provođenja inicijative. Retrospektivno istraživanje obuhvatilo je 208 parova majka – dijete (106 parova u 2000. god. i 102 para u 2010. god.).

Ukupna učestalost dojenja je statistički značajno duža u skupini iz 2010. godine (hi-kvadrat test 154,45, p=o) za vrijeme provođenja inicijative „Rodilište – prijatelj djece“.

Rezultati istraživanja u čazmanskoj populaciji pokazuju da je učestalost dojenja jednomjesečne, tromjesečne i šestomjesečne dojenčadi podjednaka u oba promatrana razdoblja (2000. god i 2010. god), dakle i prije i nakon provođenja inicijative. Međutim, majke koje su odlučile dojiti ipak su nakon provođenja inicijative dojile znatno duže. Duže od 6 mjeseci dojilo je 10,4% majki u 2000. god i 24,5% u 2010. god.

Dugotrajno dojenje pozitivno je povezano s namjeravanim trajanjem dojenja >6 mjeseci. Povezanost trajanja dojenja s potencijalno modificirajućim antenatalnim čimbenicima, i to s vremenom donošenja odluke o dojenju te s namjeravanim trajanjem dojenja pokazuje da u našoj sredini aktivnosti promicanja prirodne prehrane treba usmjeriti u tom pravcu uz daljnje poticanje rada grupa za potporu dojenju. Uspješan program promicanja dojenja zahtijeva sveobuhvatnu aktivnost u smislu edukacije i potpore za dojenje antenatalno i postnatalno.

 Zrinka Puharic, Goranka Rafaj

VEZANI SADRŽAJ > <