x
x

Dulje dojenje povezano s većim kvocijentom inteligencije

  Paula Bakalović, mag. pharm.

  16.04.2015.

Bebe koje su dulje dojene kao odrasle osobe imaju veći kvocijent inteligencije, objavljeno je u časopisu Lancet Global Health.

Dulje dojenje povezano s većim kvocijentom inteligencije

Bebe koje su dulje dojene kao odrasle osobe imaju veći kvocijent inteligencije, objavljeno je u časopisu Lancet Global Health.

Brazilsko istraživanje obuhvatilo je gotovo 3500 beba rođenih 1982. godine, porijeklom iz svih društvenih slojeva. Podaci o dojenju prikupljeni su u ranom djetinjstvu, a u dobi od 30 godina izvršena je procjena kvocijenta inteligencije, obrazovnih dostignuća, te prihoda ispitanika.

Nakon prilagodbe ostalih čimbenika rizika (engl. confounding factors), poput obrazovnog statusa roditelja, obiteljskih prihoda i porođajne težine, analiza je pokazala pozitivnu povezanost kvocijenta inteligencije i duljine dojenja. Ispitanici koji su bili dojeni godinu dana ili dulje imali su značajno viši rezultat na Wechslerovoj ljestvici inteligencije za odrasle (otprilike 4 boda razlike), više obrazovno dostignuće (gotovo 1 godinu školovanja više) i veće mjesečne prihode (za okvirno 700 američkih dolara) u odnosu na ispitanike koji su bili dojeni manje od mjesec dana. Rezultati analize pokazali su da visina prihoda najvećim dijelom (72%) ovisi o kvocijentu inteligencije.

Ova studija govori u prilog tezi da dojenje, osim kratkoročnih dobrobiti za novorođenče, ima i dugoročni utjecaj na inteligenciju potomka, a time i na njegov osobni i socijalni razvoj.