x
x

Učinak duda varalica na dojenje

  09.09.2013.

Analizom literature u Cochrane sustavnom pregledu zaključeno je da u majki koje su motivirane dojiti svoju djecu uporaba duda varalica prije ili poslije dojenja ne utječe značajno na pojavnost ili trajanje isključivog ili djelomičnog dojenja do četvrtog mjeseca djeteta.

Učinak duda varalica na dojenje

Majčino mlijeko je bolje od bilo koje druge dječje hrane jer novorođenčadi pruža balansiranu prehranu, kao i zaštitu od alergija i infekcija. Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje dojenje, i to isključivo dojenje tijekom prvih šest mjeseci, a nakon toga kao dodatnu prehranu. Stvaranje mlijeka potiče se čestim sisanjem dojke i stimuliranjem bradavice. Duda varalica je proizvod koji ne pruža nikakvu prehranu, a koristi se za umirivanje djeteta. Korištenje dude varalice postalo je uobičajeno u mnogim dijelovima svijeta. Međutim, rašireno je vjerovanje da korištenje duda varalica može negativno utjecati na proizvodnju mlijeka u dojkama te da može dovesti do prekida dojenja.

Analizom literature u Cochrane sustavnom pregledu zaključeno je da u majki koje su motivirane dojiti svoju djecu uporaba duda varalica prije ili poslije dojenja ne utječe značajno na pojavnost ili trajanje isključivog ili djelomičnog dojenja do četvrtog mjeseca djeteta. Sustavni pregled temelji se na dokazima umjerene vrijednosti iz tri randomizirana kontrolirana pokusa (s ukupno 1915 djece) u kojima je uspoređeno neograničeno i ograničeno korištenje duda varalica u zdrave djece rođene na termin. Međutim, nisu pronađeni dokazi o kratkoročnim poteškoćama s dojenjem s kojima se susreću majke, niti o dugoročnim učincima korištenja duda varalica na zdravlje djece.