x
x

Dojenje smanjuje rizik od reumatoidnog artritisa

  David Čičić, dr. med.

  20.01.2014.

Žene koje doje svoju djecu imaju manji rizik za oboljenje od reumatoidnog artritisa, tvrdi novo istraživanje objavljeno u časopisu Rheumatology.

Dojenje smanjuje rizik od reumatoidnog artritisa

Provedeno istraživanje pokazalo je da žene koje doje imaju dvostruko manji rizik za razvoj reumatoidnog artritisa (RA), u odnosu na žene koje nikad nisu dojile. Što je dojenje dulje trajalo, rizik je bio manji  [omjer šansi (OR) 0.54 (95% CI 0.29, 1.01) za dojenje u trajanju od najmanje 36 mjeseci; P =0.04]. Istraživanje je također proučavalo odnos između korištenja oralnih kontraceptiva i RA, ali povezanost nije opažena.

Autori su prikupili podatke od 7349 Kineskinja, dobi ≥50 godina iz studije Guangzhou Biobank Cohort. Sociodemografski podaci, podaci o stilu života i opstetrička anamneza, uključujući paritet, praksu dojenja i korištenje oralnih kontraceptiva, prikupljeni su pomoću upitnika.

Reumatoidni artritis je kronična, upalna, multisistemna bolest karakterizirana destrukcijom zglobnih struktura. Iako klinička slika bolesti može varirati, RA se smatra velikim uzročnikom morbiditeta i invalidnosti. RA se češće javlja u žena nego u muškaraca. Aktivnost bolesti se smanjuje tijekom trudnoće, ali se često razbukta u postpartalnom razdoblju.