x
x

Dojenje smanjuje rizik od leukemije kod djece

  Marija Antonija Prlenda, mag. pharm.

  09.06.2015.

Dojenje tijekom barem 6 mjeseci povezano je sa smanjenjem rizika od leukemije kod djece u usporedbi s djecom koja nisu dojena ili su dojena tijekom kraćeg perioda, zaključak je studije objavljenje u JAMA Pediatrics.

Dojenje smanjuje rizik od leukemije kod djece

Leukemije čine oko 30% svih dječih karcinoma, a uzroci su slabo poznati. Incidencija se povećavala od 1975. do 2011. sa stopom od 0,7% po godini.

Provedena je meta-analiza koja je istražila povezanost između dojenja i leukemije kod djece. Analiza je obuhvatila 18 studija koje su zadovoljile unaprijed postavljene kriterije (tip studije – istraživanje parova, podaci o trajanju dojenja, leukemija kao fokus istraživanja).

Dojenje tijekom barem 6 mjeseci povezano je s 19%-tnim smanjenjem rizika za razvoj leukemije kod djece (CI 0,73-0,89) u usporedbi s kraćim dojenjem ili izostankom dojenja.

Nekoliko prirodnih mehanizama moglo bi biti u pozadini ovog opažanja. Naime, autori pretpostavljaju da komponente imunosti koje se prenose na dijete putem majčinog mlijeka, kao što su prirodne stanice ubojice (engl. natural killer cells) i matične stanice, doprinose zaštiti od leukemije. Vrijeme razvoja leukemije u ranom djetinjstvu, kada su infekcije učestale, te virusna etiologija nekih tumora, podupiru ovu hipotezu.

Drugi predloženi mehanizam odnosi se na različitost mikrobioma kod djece koja dobivaju majčino mlijeko u odnosu na djecu koja ga ne dobivaju.

Ovo istraživanje ukazuje da dojenje, koje je vrlo ostvariva zdravstvena mjera, može smanjivati incidenciju leukemija kod djece, uz sve ostale zdravstvene dobrobiti koje donosi za djecu i majke. Zbog toga je potrebno dublje istražiti povezanost dojenja i smanjenog rizika za leukemiju.

VEZANI SADRŽAJ > <