x
x

Liječenje mišićno-koštane boli

  14.10.2014.

Kronična mišićno-koštana bol globalni je javnozdravstveni problem s porastom prevalencije unatoč brojnim istraživanjima, sve većem broju farmakoloških i nefarmakoloških postupaka i osnivanju klinika za liječenje boli.

Liječenje mišićno-koštane boli

Među rizicima od razvoja kronične boli u više su radova izdvojeni: trajanje i intenzitet boli do prvog pregleda, broj bolnih mjesta/regija, depresivno raspoloženje i životna dob.

Već u akutnoj fazi valja prepoznati bolesnike s rizikom od kronične boli. Paracetamol, NSAR i tramadol standardna su farmakološka terapija boli.

Formalna fizikalna terapija ima ulogu edukacije bolesnika, a kod rezistentne kronične mišićno-koštane boli indicirano je multidisciplinarno rehabilitacijsko liječenje. Mišićno-koštane bolesti najčešći su uzrok kronične nemaligne boli i nesposobnosti, a politopna distribucija boli direktno je povezana s gubitkom funkcionalne sposobnosti i kakvoće života.

VEZANI SADRŽAJ > <