x
x

„Bol“ kao tema istraživanja u obiteljskoj medicini

  20.04.2014.

Značajke skrbi liječnika obiteljske medicine za bolesnika s boli, jednim od najučestalijih i najvažnijih simptoma i za bolesnika i za liječnika, opisane su u svim temeljnim kompetencijama koje je definirala Svjetska organizacija liječnika obiteljske medicine.

„Bol“ kao tema istraživanja u obiteljskoj medicini
Prema temeljnim kompetencijama LOM-a u analiziranim sažetcima usmjerenost istraživanja bila je kako slijedi: vođenje primarne zdravstvene zaštite 12, osobi usmjerena zaštita 12, specifična vještina rješavanja problema 13, sveobuhvatna zaštita 14, orijentiranost zajednici 4 i holistički pristup 9 sažetaka.

Značajke skrbi liječnika obiteljske medicine (LOM-a) za bolesnika s boli, jednim od najučestalijih i najvažnijih simptoma i za bolesnika i za liječnika, opisane su u svim temeljnim kompetencijama koje je definirala Svjetska organizacija liječnika obiteljske medicine (engl. World Association of National Colleges and Academies of General Practitioners / Family Doctors - WONCA).

Konferencije koje organizira Europska mreža istraživača obiteljske medicine (engl. European General Practice Research Network - EGPRN), čine važnu platformu na kojoj se predstavljaju mnoga istraživanja iz obiteljske medicine (OM).

Publikacijom „Područja istraživanja u općoj / obiteljskoj medicini“ EGPRN je predstavio analizu dosadašnjih istraživanja provedenih u OM-u te dao prijedloge i preporuke za buduća istraživanja koja trebaju dodatno dokazima opisati temeljene kompetencije LOM-a.

Cilj ovog rada bio je istražiti učestalost pojma boli u istraživanjima prikazanima na EGPRN konferencijama te analizirati usmjerenost tih istraživanja s obzirom na temeljne kompetencije LOM-a. Provedeno je deskriptivno i retrospektivno istraživanje svih sažetaka predstavljenih u posljednjih deset godina (od siječnja 2004. do prosinca 2013.) na svakoj od dvadeset EGPRN konferencija. Analizirani su sažetci prema prisutnosti „boli“ u naslovu i cilju istraživanja te u rezultatima istraživanja.

Istraživanja o boli bila su zastupljena na većini EGPRN konferencija. Odnosila su se na sve dimenzije skrbi LOM-a. Od ukupno 1108 sažetaka (prosječno 55,5 po konferenciji) samo ih je 64 (5,8 %) zadovoljavalo kriterije uključivanja u uzorak. Prema temeljnim kompetencijama LOM-a u analiziranim sažetcima usmjerenost istraživanja bila je kako slijedi: vođenje primarne zdravstvene zaštite 12, osobi usmjerena zaštita 12, specifična vještina rješavanja problema 13, sveobuhvatna zaštita 14, orijentiranost zajednici 4 i holistički pristup 9 sažetaka.

S obzirom na učestalost i važnost simptoma boli za bolesnika i liječnika obiteljske medicine potrebna su daljnja istraživanja koja bi nadalje obogatila dokaze vezane za područja temeljnih kompetencija LOM-a.

Đurđica Kašuba Lazić, Alberta Kapural

 

VEZANI SADRŽAJ > <