x
x

TENS za liječenje akutne boli odraslih

  07.07.2015.

Transkutana električna stimulacija živca (TENS) može smanjiti intenzitet akutne boli u nekih pacijenata, ali ukupna kvaliteta dokaza je slaba, utvrđeno je Cochraneovom istraživanju. TENS nije skup, siguran je i pacijenti ga mogu sami primjenjivati. Preporučuje se da se TENS razmotri kao mogućnost liječenja sam ili u kombinaciji s drugim terapijama.

TENS za liječenje akutne boli odraslih

Dosadašnje spoznaje

Akutna bol je bol koja je nedavno nastala i kratko traje. Akutna bol javlja se nakon kirurškog zahvata, tjelesnih ozljeda (npr. prijeloma kosti, opeklina i posjekotina) i medicinskih zahvata (npr. vađenja krvi i endoskopskih pretraga pomoću savitljivih cijevi koje se uvlače u tjelesne šupljine). Transkutana električna stimulacija živca (engl. Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation, TENS) je terapija koja ublažava bol primjenom blage električne struje na tijelo pomoću korištenja elektroda pričvršćenih na površinu tijela.

Istraživačko pitanje

Može li TENS ublažiti akutnu bol odraslih osoba?

Značajke istraživanja

Uključeno je 19 kliničkih pokusa koja su objavljena do 3. prosinca 2014., i u kojima je bilo uključeno 1346 osoba. U studijama je primjenjivan TENS kako bi se postigao jaki bezbolni osjećaj "mravinjanja" na mjestu akutne boli. U studijama je istražen TENS kao terapija za bol kod različitih medicinskih postupaka kao što je terapija vrata laserom, vađenje krvi, sigmoidoskopija, prijelom rebara i stezanje maternice nakon porođaja. Nisu uključene studije koje su prvenstveno koristile TENS za bol koja se javlja tijekom porođaja, zahvata na zubima i kao terapija za bolnu menstruaciju jer je to analizirano u drugim Cochrane sustavnim pregledima. Pronađeno je još 11 pokusa koje treba analizirati kako bi se vidjelo da li ih je moguće ubuduće uključiti u ovaj sustavni pregled.

Ključni rezultati

TENS je bio bolji nego placebo TENS (uređaj koji ne primjenjuje električnu struju) u ublažavanju intenziteta akutne boli, ali to smanjenje boli nije bilo dosljedno u svim istraživanjima. Ti se rezultati temelje na analizi podataka iz 6 od 19 pokusa. Zbog nedovoljnog broja pacijenata uključenog u pokuse, nije moguće donijeti čvrste zaključke o djelotvornosti TENS-a.

Kod malog broja pacijenata zabilježen je svrbež i crvenilo ispod TENS elektroda, ili su pacijenti prijavili da im se ne sviđa osjećaj koji proizvodi TENS uređaj.

Nakon analize svih pronađenih dokaza može se zaključiti da TENS može smanjiti intenzitet akutne boli u nekih pacijenata, ali ukupna kvaliteta dokaza je slaba. TENS nije skup, siguran je i pacijenti ga mogu sami primjenjivati. Preporučuje se da se TENS razmotri kao mogućnost liječenja sam ili u kombinaciji s drugim terapijama.

Kvaliteta dokaza

Kvaliteta dokaza bila je umjerena do niska jer je u pronađena istraživanja uključen malen broj ispitanika i neki pacijenti nisu bili zasljepljeni, odnosno znali su da li primaju TENS ili placebo.

Bilješka o prijevodu:

Hrvatski Cochrane

Prevela: Livia Puljak

Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr