x
x

Propisivanje nesteroidnih antireumatika u obiteljskoj medicini

  21.08.2015.

Kod propisivanja nesteroidnih antireumatika u ambulanti liječnika obiteljske medicine treba voditi računa o indikaciji, komorbiditetima i nepoželjnim interakcijama, objavljeno je u časopisu Medica Jadertina.

Propisivanje nesteroidnih antireumatika u obiteljskoj medicini

Uvod: Prema izvješću Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED), za 2012. prema potrošnji lijekova, po terapijskim skupinama nesteroidni antireumatici (NSAIR) (M01) zauzimaju 8. mjesto sa 42,43 DDD/1000 stanovnika/dan.

Cilj: Istražiti propisivanje NSAIR u ordinaciji obiteljske medicine s obzirom na: indikacije, duljinu terapije, nepoželjne komorbiditetne bolesti i nepoželjne kombinacije lijekova, adjuvantnu terapiju, te njihovu potrošnju.

Ispitanici i metode: U tri ordinacije obiteljske medicine koje u skrbi imaju 5.716 ispitanika, provedeno je retrospektivno longitudinalno istraživanje u razdoblju od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011. Uzorak je činilo 1194 ispitanika kojima je propisan NSAIR. Sastavljen je upitnik koji je sadržavao demografske podatke, kliničke podatke, te podatke o dnevno definiranim dozama (DDD) NSAIR. Podaci za upitnik, te podaci o potrošnji NSAIR i ukupnoj potrošnji dobiveni su iz e-kartona u medicinskom informatičkom sustavu Medicus.net.

Rezultati: NSAIR je propisan kod 21% (1194) ispitanika. Dva ili više NSAIR dobilo je 14% ispitanika. Najčešći razlog propisivanja NSAIR su koštano-mišićne bolesti (67,8%). Prosječna duljina trajanja terapije je 49,2 DDD (st. dev 62,0). Duljina terapije povećava se sa starošću ispitanika. Najčešće propisivan NSAIR je ibuprofen (31,6%). Najčešći nepoželjni komorbiditet su kardiovaskularne bolesti 38,4%), a nepoželjna interakcija s diureticima (34,1%). Od adjuvantne terapije benzodiazepini su propisani u 43%, a opioidni analgetici u 15,8% ispitnika. Inhibitori protonske pumpe (IPP) su propisani tek u 13,5% ispitanika. Udio nesteroidnih antireumatika u ukupnoj potrošnji iznosi oko 2%.

Zaključak:NSAIR su propisani prečesto svakom petom ispitaniku i predugo. Preko polovine ispitanika imalo je nepoželjnu komorbiditetnu dijagnozu za primjenu NSAIR i koristilo lijekove s nepoželjnom interakcijom s NSAIR. Preporuke za daljnje istraživanje je istražiti mjere ishoda propisivanja NSAIR –a kod bolesnika s nepoželjnim komorbiditetima i nepoželjnim interakcijama, te temeljem toga izračunati stvarnu cijenu koju generira propisivanja NSAIR-a.

Tamara Kovačić, Ivančica Peček, Ksenija Kranjčević, Stanislava Stojanović Špehar 

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Plivit C 1000 PlusIbuxin RapidOlfen gel
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: