x
x

Tjelovježba može spriječiti ponavljanje križobolje

  04.05.2013.

Križobolja je čest problem, i obično se ponavlja. Cochrane sustavni pregled je učinjen da bi se vidjelo može li tjelovježba, kao dio liječenja, ili kao program koji se provodi nakon liječenja smanjiti ponovno javljanje križobolje.

Tjelovježba može spriječiti ponavljanje križobolje
Tjelovježba može smanjiti ponovno javljanje križobolje ako se upotrebljava nakon liječenja prethodne križobolje. Međutim, rezultati studija koje su ispitivale tjelovježbu kao dio terapije prethodne križobolje bili su proturječni.

Pretražena je medicinska literatura da bi se našle studije u kojima su uključeni ispitanici s križoboljom, kojima je propisana tjelovježba i zatim praćena učestalost ponavljanja križobolje.

Pronađeno je 9 studija s ukupno 1520 ispitanika. Dokazi iz ovih studija, koje su bile umjerene kvalitete, pokazali su da tjelovježba može smanjiti ponovno javljanje križobolje ako se upotrebljava nakon liječenja prethodne križobolje. Međutim, rezultati studija koje su ispitivale tjelovježbu kao dio terapije prethodne križobolje bili su proturječni.

Nuspojave tjelovježbe nisu spomenute niti u jednoj od analiziranih studija. Ograničenja ovoga sustavnog pregleda su razlike u programima tjelovježbe koji su korišteni u studijama, zbog čega je teško točno odrediti sadržaj programa tjelovježbe koji bi se trebao koristiti za prevenciju ponovnih epizoda križobolje.

VEZANI SADRŽAJ > <