x
x

Kontroverze i činjenice o primarnoj prevenciji spolno prenosivih infekcija

  27.07.2013.

Preventivna medicina je znanstvena medicinska disciplina koja traži, prosuđuje i primjenjuje postupke kojima se može postići očuvanje i unaprjeđenje zdravlja i sprječavanja bolesti.

Kontroverze i činjenice o primarnoj prevenciji spolno prenosivih infekcija

U širem smislu preventiva se bavi i mjerama zaštite koje omogućuju pravodobno prepoznavanje bolesti i učinkovitim mjerama kojima se sprječava smrt, invaliditet i smanjenje kvalitete života. Primarna prevencija je sveobuhvatnim pristupom usmjerena kontroli uzroka bolesti (stanja) i čimbenika rizičnih po zdravlje. Aktivnosti su usmjerene čitavoj populaciji, a pristup karakterizira multidisciplinarnost, usmjerenost primarnim uzrocima, nespecifičnost, uz suradnju vladinog i nevladinog sektora te slobodi u odabiru aktivnosti. Primarna prevencija SPI uključuje dvije važne sastavnice – edukaciju opće i rizičnih populacija uz osiguranje odgovarajućih resursa sustava i cijepljenje protiv infekcije humanim papiloma virusom.

U preglednom se prikazu raspravlja o kontroverznim reakcijama koje prate kreiranje i uvođenje zdravstvenog odgoja u školski sustav kao i sadašnje stanje cijepljenja protiv HPV-a u Hrvatskoj.

Iako je u dijelu javnosti percepcija zdravstvenog odgoja bremenita dvojbama i suzdržanim pa i negativnim reakcijama, osim tehničko-metodoloških poteškoća, pristup se temelji na prepoznavanju i dostupnim činjenicama o ponašanju adolescentne populacije, sa ciljevima i ishodima usmjerenim podizanju samosvijesti, samopoštovanja i samopouzdanja te donošenju pravilnih i odgovornih odluka. Kurikulum na prihvatljiv i dobi primjeren način upozorava ne samo na rizike preranih spolnih odnosa, već i na važnost komunikacije u svakodnevnom životu i vezama, uključujući i nasilje u vezama, ne samo na SPI, korištenje zaštite i odgovorno spolno ponašanje, već i na ulogu medija u prikazivanju muškaraca i žena, na potrebu prihvaćanja različitosti, ali i važnost braka i roditeljstva.

Druga je sastavnica primarne prevencije cijepljenje protiv infekcije humanim papiloma virusom, o primjeni kojega u Europi, ali i drugim zemljama svijeta sada već postoje evaluirajući podatci. Iako su Hrvatskoj oba raspoloživa cjepiva registrirana i u Godišnjem programu cijepljenja, cijepljenje postoji kao preporučeno i neobvezno čiju cijenu koštanja snose roditelji, čak i u onim sredinama gdje je zahvaljujući lokalnoj zajednici cjepivo potpuno ili djelomično besplatno, odaziv je vrlo varijabilan. U prikazu se kritički osvrće na moguće razloge neprihvaćanja cijepljenja te ukazuje na neke moguće intervencije u populaciji.

Marina Kuzman

Zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“

Rad prezentiran na 5. hrvatskom kongresu o urogenitalnim i spolno prenosivim infekcijama, Opatija, travanj, 2013.

VEZANI SADRŽAJ > <