x
x

Zdravstvena pismenost odraslih u području mentalnog zdravlja djece i mladih

  23.08.2018.

Nedostatak znanja, neupućenost, stigma i diskriminacija često su razlog što se na probleme mentalnog zdravlja gleda drugačije u usporedbi s problemima tjelesnog zdravlja. Stigma i neznanje smanjuju šansu da osoba potraži pomoć, ali i da joj potrebnu pomoć pruže pojedinci i/ili stručnjaci u zajednici.

Zdravstvena pismenost odraslih u području mentalnog zdravlja djece i mladih
Problemi mentalnog zdravlja prisutni su kod djece i mladih, kao i kod odraslih, posebno depresija, anksioznost, zloporaba alkohola i droga. Poznato je da se prvi znakovi poteškoća i problema s mentalnim zdravljem javljaju najčešće upravo u dječjoj i adolescentskoj dobi i imaju značajan utjecaj na njihove živote, kako u mlađoj, tako i u odrasloj dobi, posebno ako ne dobiju potreban tretman.

Dok će većina osoba koje proživljavaju neko hitno stanje povezano s tjelesnim zdravljem dobiti prvu pomoć, u javnosti ili u zdravstvenoj ustanovi, to nije uvijek slučaj kada su u pitanju hitne situacije vezane uz probleme mentalnog zdravlja i emocionalne krize. No, zbog sve većeg broja ljudi s problemima mentalnog zdravlja, koji ne uključuju nužno patološka ponašanja, već i lakše poremećaje ili poteškoće u svakodnevnom funkcioniranju, prepoznata je potreba da se javnost senzibilizira i educira i o tom bitnom aspektu sveukupnog zdravlja.

Svjetska federacija za mentalno zdravlje, u suradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, povodom obilježavanja Svjetskog dana mentalnog zdravlja 2016. godine, istaknula je globalnu potrebu da se pojača svijest o jednakoj važnosti mentalnog i tjelesnog zdravlja na razini opće populacije, kao i potrebu učenja vještine psihološke prve pomoći, odnosno prve pomoći u području mentalnog zdravlja, upravo kako bismo mogli pomoći osobama koja proživljavaju psihičke krize, jednako kao što se pruža prva pomoć kod tjelesnih hitnih stanja.

Zdravstvena pismenost u području mentalnog zdravlja podrazumijeva skup znanja i vjerovanja o mentalnom zdravlju i bolestima koja pomažu prepoznavanju poteškoća i poremećaja, kao i prevenciji i tretmanu problema mentalnog zdravlja.

Problemi mentalnog zdravlja prisutni su kod djece i mladih, kao i kod odraslih, posebno depresija, anksioznost, zloporaba alkohola i droga. Poznato je da se prvi znakovi poteškoća i problema s mentalnim zdravljem javljaju najčešće upravo u dječjoj i adolescentskoj dobi i imaju značajan utjecaj na njihove živote, kako u mlađoj, tako i u odrasloj dobi, posebno ako ne dobiju potreban tretman. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, 10-20% djece i mladih globalno imaju neki psihički poremećaj. Polovica svih mentalnih poremećaja počinje prije 14. godine, a tri četvrtine do sredine.

Dr. sc. Ljiljana Muslić, prof. psihologije napisala je članak  Zdravstvena pismenost odraslih u području mentalnog zdravlja djece i mladih

Izvor: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, www.hzjz.hr

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
BisolexMaxfluGastal
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxirino
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: