x
x

Projekt: SUTRA – Samoliječenje U TRudnoći i tijekom dojenjA

  16.10.2013.

Projekt SUTRA je javnozdravstveno-edukativni projekt u organizaciji Hrvatskog farmaceutskog društva, uz planiranu podršku najvažnijih zdravstvenih i državnih institucija.

Projekt: SUTRA – Samoliječenje U TRudnoći i tijekom dojenjA
Studije o potrošnji lijekova u trudnoći pokazuju da više od 90% trudnica uzima lijekove. Prosječan broj lijekova koje troše je između 4 i 7. Budući da je većina trudnoća neplanirana, postoji mogućnost izloženosti fetusa lijeku koji može imati štetne učinke na razvoj djeteta.

Latinski naziv „partus“ znači porođaj, a čitajući unatrag dobivamo naziv SUTRA(p).

Tako je i ovaj javnozdravstveni projekt dobio naziv: SUTRA- Samoliječenje U TRudnoći i tijekom dojenjA.

Lijekovi se u trudnoći i tijekom dojenja, zbog razumljivog rizika po majku i fetus, propisuju vrlo ograničeno. Propisivanje lijekova tijekom trudnoće i dojenja predstavlja izazov za liječnike zbog balansiranja optimalne farmakoterapije i liječenja bolesti naspram rizika po fetus.

Primjena lijekova u trudnoći vrlo često predstavlja problem i liječnicima i ljekarnicima i trudnicama. S jedne strane liječnici izbjegavaju propisivati trudnicama bilo kakve lijekove, ponekad čak i kada su im ti lijekovi potrebni, zbog straha od štetnog djelovanja lijeka na trudnoću. S druge strane trudnice koje nisu dovoljno informirane o lijekovima u trudnoći imaju paničan strah od uzimanja lijekova ili dodataka prehrani. I liječnici i ljekarnici se susreću svakodnevno sa pitanjima što smijem a što ne? A znamo li svaki put sve odgovore?

Postoji i druga krajnost kada se trudnoća ne shvaća ozbiljno te se lijekovi koriste nekontrolirano. Na umu treba imati realnu opasnost koju ima uzimanje nekih lijekova tijekom trudnoće i koji stvarno mogu dovesti do različitih oštećenja ploda. Studije o potrošnji lijekova u trudnoći pokazuju da više od 90% trudnica uzima lijekove. Prosječan broj lijekova koje troše je između 4 i 7. Budući da je većina trudnoća neplanirana, postoji mogućnost izloženosti fetusa lijeku koji može imati štetne učinke na razvoj djeteta.

S druge strane, sve je zamjetnije korištenje određenih bezreceptnih lijekova, biljnih pripravaka i dodataka prehrani. Nažalost, postoji vrlo ograničena količina informacija o učincima i posljedicama primjene takvih pripravaka (bezreceptnog statusa) u samoliječenju trudnica i dojilja.

Iz tih razloga nameće se potreba za edukacijom ne samo trudnica, već i zdravstvnih djelatnika koji se susreću s trudnicama- liječnika, ljekarnika, medicinskih sestara kako bi svi skupa u timu doprinijeli što boljoj skrbi za trudnice i dojilje.

Samoliječenje ili automedikacija je najstariji oblik liječenja, gdje pacijent(ica) ima značajno aktivniju ulogu, brži i lakši pristup lijekovima koji se mogu sigurno uzimati i bez liječničkog nadzora. Proizvodi za samoliječenje se dijele na lijekove koji se izdaju bez liječničkog recepta, medicinske proizvode za samoliječenje, dodatke prehrani, kozmetiku sa posebnom namjenom, dermokozmetičke proizvode i predmete opće uporabe za samoliječenje i prevenciju. U skupinu proizvoda za samoliječenje spadaju i sve popularniji biljni pripravci, eterična i biljna ulja, homeopatski lijekovi, pa i hrana.

Uz prikladni savjet ljekarnika i liječnika, samoliječenje može značajno utjecati na poboljšanje simptoma kod raznih tegoba, no jednako tako neinformiranost pacijenta i njegovog liječnika može imati klinički značajne negativne ishode, pogotovo u trudnoći i tijekom dojenja!

U nastojanju da educiramo trudnice i dojilje o samoliječenju tijekom najvažnijeg razdoblja u životu, okupili smo tim vodećih zdravstvenih stručnjaka na području ginekologije, pedijatrije, dermatologije, javnog ljekarništva i samoliječenja.

Program predavanja

Dodaci prehrani i homeopatski lijekovi tijekom trudnoće i dojenja

Ines Buhač, mag. pharm., dipl. homeopat, Centar Ars Pharmae, HFD

Fiziološke promjene i zdravstvene tegobe tijekom trudnoće

Doc. dr. sc. Tomislav Čanić, prim., dr. med., spec. ginekologije i opstetricije, Klinika za ženske bolesti i porode, KBC Zagreb

Fitoterapija i probiotici u trudnoći i tijekom dojenja

Katarina Fehir Šola, mag. pharm., mag. univ. spec. fitofarmacije i dijetoterapije, Ljekarne Bjelovar, HFD

Dermokozmetski pristup i zdravstveni rizici za trudnice i dojilje

Anita Galić, mag. pharm., univ. mag. managementa u zdravstvu, Kemig, HFD

Porođaj i postpartalna skrb

Prof. dr. sc. Radoslav Herman, dr. med., spec. ginekologije i opstetricije, Poliklinika dr. Radoslav Herman

Utjecaj nepovoljnih čimbenika na rani rast i razvoj djeteta

Prof. dr. sc. Milivoj Jovančević, prim., dr. med., spec. pedijatrije, Centar dječjeg zdravlja, DZ Zagreb

Klinička aromaterapija i oleoterapija za trudnice i dojilje

Dr. sc. Stribor Marković, mag. pharm., fitoaromaterapeut, Centar Cedrus

Bezreceptni lijekovi u trudnoći i tijekom dojenja

Melita Petrović, mag. pharm., dopredsjednica HFD-a, Gradska ljekarna Zagreb, HFD

Dermatološka njega i zaštita novorođenčadi

Nives Pustišek, dr. med., spec. dermatovenerologije, Klinika za dječje bolesti Zagreb (Klaićeva)

Dermatološki poremećaji i fotoprotektivno ponašanje trudnica i dojilja

Prof. dr. sc. Mirna Šitum, prim., dr. med., spec. dermatovenerologije, Klinika za kožne i spolne bolesti, KBC Sestre Milosrdnice

Prehrana trudnica, beba i dojilja- klinički pristup

Doc. dr. sc. Donatella Verbanac, dipl. ing. med. biokem. Centar za translacijska i klinička istraživanja, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

VEZANI SADRŽAJ > <