x
x

KUZ: treba uvesti jedinstvenu stopu PDV-a od 5% na sve lijekove

  29.08.2018.

Vezano uz brojne rasprave u javnosti o Porezu na dodatnu vrijednost i smanjivanju njegovih stopa prema obećanjima Vlade RH, želja nam je skrenuti pozornost i na situaciju dvostrukih stopa poreza na lijekove u RH.

KUZ: treba uvesti jedinstvenu stopu PDV-a od 5% na sve lijekove
Dvostruke stope PDV-a na lijekove! Veće opterećenje na budžet građana!

U Republici Hrvatskoj se trenutačno stope poreza na dodanu vrijednost (PDV) na lijekove razlikuju prema režimu propisivanja lijekova -receptni status (5% PDV-a) koje plaća HZZO ili bezreceptni status (25%PDV-a) koje plaćaju sami pacijenti.   Nelogičan je različiti porezni tretman istog proizvoda, kao i razlika u cijeni koju plaćaju različiti platitelji.

U 2014. godini . HZZO je izdao priručnik “Vodič za samoliječenje, akutna i hitna stanja te bezreceptne lijekove”, s ciljem rasterećivanja zdravstvenog sustava i sustava primarne zdravstvene zaštite u situacijama kad si građani-pacijenti mogu sami pomoći.

U liječenju teških i kroničnih bolesti također postoji potreba za suportivnim liječenjem, uz osnovno liječenje bolesti, koje se u velikom broju slučajeva odnosi na liječenje bezreceptnim lijekovima, koje pacijenti sami kupuju i plaćaju.

Željeli bismo vas podsjetiti da i HZZO većinu svog proračuna bazira na doprinosima građana koji ih uplaćuju od svojih primanja, a istovremeno plaća povlaštenu cijenu lijekova.

Smatramo da prilikom oporezivanja lijekova, treba uvesti jedinstvenu stopu PDV-a od 5%, kako bi se dostupnost bezreceptnih lijekova pacijentima povećala. Pri tome, cilj nije da se poveća potrošnja bezreceptnih lijekova nego njihova veća dostupnost onima koji ih trebaju i manji utjecaj na njihov kućni budžet.

Praksa jedinstvene snižene stope PDV-a na sve lijekove je uobičajena u zemljama članicama EU, i u skladu  s obvezujućom EU direktivom – Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (https://eurlex.europa.eu/legalcontent/HR/TXT/?uri=celex%3A32006L0112).

S obzirom da status receptnog ili bezreceptnog lijeka lijeku dodjeljuje Hrvatska agencija za lijekove i medicinska pomagala (HALMED) ili Europska agencija za lijekove (EMA), temeljeno isključivo na podacima o njihovoj sigurnosti i učinkovitosti, takav status lijeka nikako ne bi smio biti kriterij u određivanju porezne stope na lijek, jer ispada da su lijekovi sa provjereno višim stupnjem sigurnosti za pacijente istovremeno za te iste pacijente skuplji.

S ciljem povećanja dostupnosti lijekova i liječenja svim građanima-pacijentima u Republici Hrvatskoj, te s ciljem rasterećivanja zdravstvenog sustava jer se bezreceptni lijekovi naplaćuju direktno od građana, predlažemo uspostavljanje jednake snižene stope PDV-a od 5% na sve lijekove.

Važno je naglasiti da građani bezreceptne lijekove trebaju kupovati samo kada su im doista potrebni, te o njihovom uzimanju trebaju obavijestiti svog liječnika obiteljske medicine.

Za kronične pacijente, bilo bi vrlo važno i da se prilikom kupovine bezreceptnih lijekova posavjetuju s ljekarnikom, jer neki bezreceptni lijekovi mogu biti vrlo opasni u kombinaciji s njihovom uobičajenom terapijom.

S poštovanjem,

Predsjednik Koalicije udruga u zdravstvu
Ivica Belina, prof. edu. rehab.

mob: 099/3420-350
www.kuz.hr
www.onkologija.hr
cijepljenje.kuz.hr

Izvor: KUZ

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Olfen gelMaxfluAndol PRO
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: