x
x

Kognitivno oštećenje kod multiple skleroze povezano s niskim razinama Vitamina D

  09.11.2023.

Kognitivno oštećenje često pogađa osobe s multiplom sklerozom (MS). Niska razina vitamina D povezana je s kognitivnom disfunkcijom u različitim neurodegenerativnim bolestima, a u MS-u s motoričkim oštećenjima i aktivnošću bolesti. Cilj ove studije bio je istražiti povezanost između vitamina D i kognitivnog statusa kod MS-a.

Kognitivno oštećenje kod multiple skleroze povezano s niskim razinama Vitamina D

Kognitivno oštećenje onesposobljavajuća je klinička značajka multiple skleroze (MS), s prevalencijom u rasponu od 40% do 70%. Pažnja, brzina obrade informacija i vizualno-prostorna memorija najčešće su pogođene domene kod MS-a. Ostala često zahvaćena područja su radno i verbalno pamćenje te izvršna funkcija.

Vitamin D može posredovati u neurotropnim i neuroprotektivnim mehanizmima središnjeg živčanog sustava, a njegov nedostatak je povezan s lošijim kognitivnim performansama u starijih odraslih te s rizikom i težinom čisto neurodegenerativnih bolesti, kao što je Alzheimerova bolest i Parkinsonova bolest.

U ovu presječnu studiju uključen je 181 pacijent s multiplom sklerozom, uzastopno regrutiranih u MS jedinici Sveučilišne bolnice Policlinico Federico II u Napulju, Italija, između siječnja i travnja 2022., s mjerenjima 25-hidroksi (25-OH) vitamina D u serumu  pomoću Chemiluminescence-ImmunoAssay i kognitivne procjene pomoću Brief International Cognitive Assessment for MS (BICAMS), koji uključuje Symbol Digit Modalities Test (SDMT), California Verbal Learning Test-II (CVLT-II) i Brief Visuospatial Memory Test-Revised (BVMT) -R). Prikupljeni su demografski podatci (dob, spol, obrazovanje) i kliničke varijable (trajanje bolesti, podtip bolesti, proširena skala statusa onesposoljenosti (EDSS - Expanded disability status scale), liječenje koje modificira bolest, recidive u prethodnih 12 mjeseci, dodatak vitamina D, komorbiditete). Za podskupinu pacijenata (n = 41, 23,2% ukupnog uzorka), prikupljen je i Beckov upitnik depresije-II, Beckov upitnik anksioznosti i modificirana skala utjecaja umora.

Univarijatnom regresijom je utvrđeno da su razine 25-OH-vitamina D u serumu bile  0,9 ng/mL više za svaku jedinicu povećanja SDMT-a prilagođenih rezultata (Coeff=0,93; 95%CI=0,81, 1,04; p<0,01), 0,7 ng/mL više za svaku jedinicu povećanja prilagođenih rezultata za CVLT-II (Coeff=0,68; 95%CI=0,53, 0,83; p<0,01), 0,6 ng/mL više za svako povećanje jedinice prilagođenih rezultata za BVMT-R (Coeff=0,58 ; 95%CI=0,43, 0,73; p<0,01), -9,63 ng/mL niže za svaki oštećeni BICAMS test (Coeff=-9,63; 95%CI=-11,48, -7,79; p<0,01), i -2,2 ng /mL niže za svaku jedinicu povećanja EDSS (Coeff=-2,16; 95%CI=-3,57, -0,75; p<0,01). Multivarijatnom regresijskom analizom potvrđena je povezanost između 25-OH-vitamina D i EDSS (Coeff=-2,09; 95%CI=-4,45, -0,43; p<0,01), SDMT (Coeff=0,75; 95%CI=0,60 0,90; p<0,01) i CVLT-II (Coeff=0,14; 95%CI=0,01, 0,28; p=0,04). Rezultati su ostali nepromijenjeni kada su uključeni rezultati za depresiju, anksioznost i umor.

Niža razina 25-OH-vitamina D u serumu povezana je s lošijom kognitivnom funkcijom u MS-u. Niža razina 25-OH vitamina D u serumu povezana je s kognitivnim oštećenjem i invaliditetom kod MS-a. Pažnja, radna i verbalna memorija u najjačoj su korelaciji s razinom vitamina D. Na ove povezanosti ne utječu depresija, tjeskoba i umor. Buduće studije trebale bi razmotriti longitudinalne varijacije u kognitivnoj funkciji u odnosu na suplementaciju vitaminom D.