x
x

Smanjenje infekcija kirurškog mjesta

  Marija Antonija Prlenda, mag. pharm.

  10.06.2015.

Provedeno je multicentrično ispitivanje kako bi se proučila učinkovitost kombiniranja nekoliko mjera u prevenciji kompliciranih infekcija kirurškog mjesta nakon kardiokirurških zahvata i artroplastike kuka ili koljena.

Smanjenje infekcija kirurškog mjesta
Smanjenje učestalosti infekcija zabilježeno je u artroplastikama kuka i koljena,

U smanjenju incidencije infekcija kirurškog mjesta (eng. surgical-site infections, SSI) uzrokovanih bakterijom Staphylococcus aureus, učinkovitima se pokazala kombinacija nekoliko mjera – prepoznavanje i nazalna dekolonizacija osoba koje su kliconoše bakterije S.aureusa, optimizacija perioperativne antibiotske profilakse uz primjenu vankomicina u pacijenata za koje je poznato da su kolonizirani meticilin-rezistentnim sojem S. aureusa (MRSA).

Provedeno je multicentrično ispitivanje kako bi se proučila učinkovitost istovremene primjene navedenih mjera u prevenciji kompliciranih infekcija kirurškog mjesta (npr. dubokih incizijskih ili infekcija organa) nakon kardiokirurških zahvata i artroplastike kuka ili koljena.

Tijekom petogodišnjeg praćenja, uspoređene su stope učestalosti infekcija kirurškog mjesta između predintervencijskih i intervencijskih perioda u 20 bolnica u SAD-u. Dekolonizacija kliconoša provođena je intranazalnom primjenom mupirocina dvaput dnevno uz dnevno ispiranje kože klorheksidin glukonatom tijekom 5 dana. Pacijenti su praćeni 90 dana nakon operacije.

Srednje trajanje predintervencijskih i intervencijskih razdoblja bilo je 39 i 21 mjesec, redom. Sveukupna srednja mjesečna stopa javljanja kompliciranih stafilokoknih infekcija kirurškog mjesta na 10.000 operacija smanjila se sa 36 od predintervencijskog na 21 tijekom intervencijskog perioda (P=0,02). Smanjenje učestalosti infekcija zabilježeno je u artroplastikama kuka i koljena, ali ne i kardiokirurških zahvata. Također, smanjenje se očitovalo samo kod pacijenata s potpunim pridržavanjem svih triju mjera, a smanjeno pridržavanje mjerama dogodilo se u slučaju hitnih zahvata. Stopa infekcija kirurškog mjesta koje su bile uzrokovane drugim bakterijama, a ne vrstom S. aureus nije se značajno smanjila.

VEZANI SADRŽAJ > <