x
x

Slaba učinkovitost lijekova za inkontinenciju

  11.04.2012.

Lijekovi za urgentnu inkontinenciju u odraslih žena ne donose nekih veći prednosti prema sistematskom pregledu dosadašnjih objavljenih radova, a vrlo teško se može govoriti i o poboljšanju kvalitete života ovih bolesnica, objavljeno je u časopisu Annals of Internal Medicine.

Slaba učinkovitost lijekova za inkontinenciju

Sistematski pregled objavljenih studija napravila je Američka agencija za zdravstvena istraživanja i kvalitetu (U.S. Agency for Healthcare Research and Quality).

Općenito se u žena liječenih farmakoterapijom u 20% vremena postigla kontinencija (manje od 200 slučajeva zadržavanja urina u odnosu na 1000 liječenih žena zbog inkontinencije), a prekid liječenja zbog zabilježenih nuspojava je bio čest.

Fesoterodin je imao najbolju učinkovitost u postizanju kontinencije (13%); fesoterodin i oksibutinin su imali najveći broj zabilježenih prekida liječenja, a najčešća zabilježena nuspojava bila je suhoća usta.

Dostupni objavljeni podaci nisu bili dostatni za analizu utjecaja farmakoterapije na kvalitetu života žena s urgentnom inkontinencijom.