x
x

Utjecaj zdrave prehrane dugoročno je povoljan na zdravlje

  25.10.2012.

Mediteranska prehrana i prehrana siromašna ugljikohidratima imaju dugotrajno povoljno djelovanje na zdravlje, čak i kada rezultiraju djelomičnim gubitkom kilograma, izvještava studija objavljena u New England Journal of Medicine (NEJM).

Utjecaj zdrave prehrane dugoročno je povoljan na zdravlje

U studiji su sudjelovale 322 umjereno pretile osobe, nasumično odabrane kako bi slijedile jedan od tri režima prehrane: niskomasnu - niskokalorijsku prehranu; mediteransku prehranu ili niskokaloričnu prehranu siromašnu ugljikohidratima. Dvije godine nakon početka studije 85% osoba hranilo se prema dodijeljenom modelu prehrane, a rezultati su ukazali na povoljne metaboličke utjecaje mediteranske prehrane i prehrane siromašne ugljikohidratima.

Četiri godine od početka studije, 67% osoba hranilo se prema preporučenom modelu prehrane, njih 11% prešlo je na drugi model, a 22% je u potpunosti odustalo od preporučenih modela prehrane.

Šest godina nakon početka studije gubitak tjelesne mase bio je značajno niži kod sudionika koji su se hranili prema principima mediteranske prehrane i prehrane siromašne ugljikohidratima, no ne i kod sudionika u niskomasnoj skupini.

Četiri godine nakon intervencije sudionici studije su ponovo dobili otprilike 3 kilograma, pri tome je tijekom šestogodišnjeg perioda ukupna promjena mase kod sudionika koji su se hranili prema principima mediteranske prehrane iznosila otprilike -3,2 kg, a kod sudionika koji su se hranili prehranom siromašnom ugljikohidratima otprilike -1.5 kg.

Istraživači su također pronašli da nakon šest godina, omjer HDL/LDL kolesterola ostaje značajno niži samo u skupini koja se hranila prehranom siromašnom ugljikohidratima. Ukupni kolesterol nakon šest godina bio je niži u odnosu na razine kolesterola na početku studije kod svih sudionika.

VEZANI SADRŽAJ > <