x
x

Mediteranska prehrana može znatno smanjiti rizik od bolesti srca

  23.03.2015.

Novo istraživanje provedeno u Grčkoj pokazalo je da mediteranska prehrana može gotovo prepoloviti rizik od razvoja bolesti srca, a primijećeni zaštitni učinak pokazao se neovisnim o razini tjelesne aktivnosti.

Mediteranska prehrana može znatno smanjiti rizik od bolesti srca
Analiza je pokazala da je trećina ispitanika s najvišim brojem bodova, čija je prehrana najviše odgovarala onoj mediteranskog tipa, imala čak 47 % niži rizik od razvoja bolesti srca od trećine ispitanika s najnižim brojem bodova, čija je prehrana u najmanjoj mjeri bila podudarna s principima mediteranske prehrane

Istraživanje je bilo provedeno na preko 2 500 osoba dobi 18-89 godina koje su predstavljale reprezentativni uzorak odrasle populacije Grčke. Tijekom deset godina istraživanja, u tri navrata detaljno su ispitane prehrambene navike, način života te zdravstveno stanje ispitanika. Na osnovi podataka, prehrana ispitanika ocijenjena je bodovima 1-55, u ovisnosti o tome koliko se podudarala s principima mediteranske prehrane. 

Analiza je pokazala da je trećina ispitanika s najvišim brojem bodova, čija je prehrana najviše odgovarala onoj mediteranskog tipa, imala čak 47 % niži rizik od razvoja bolesti srca od trećine ispitanika s najnižim brojem bodova, čija je prehrana u najmanjoj mjeri bila podudarna s principima mediteranske prehrane. Svako poboljšanje prehrane za jedan bod, prema načinu bodovanja korištenom u ovom istraživanju, pratilo je smanjenje rizika za 3 %. 

Ovi rezultati su bili neovisni o dobi, spolu, indeksu tjelesne mase, pušačkom statusu ispitanika, prisutnosti hipertenzije, visokog kolesterola i drugih rizičnih čimbenika razvoja bolesti srca. 

Izvor: American College of Cardiology's 64th Annual Scientific Session 

VEZANI SADRŽAJ > <