x
x

Antioksidativno protektivno djelovanje mediteranske dijete

  17.02.2013.

Nedavna meta analiza je pokazala da pridržavanje mediteranskoj dijeti značajno smanjuje rizik od ukupne smrtnosti, smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti i karcinoma, te pojavnost Parkinsonove i Alzheimerove bolesti.

Antioksidativno protektivno djelovanje mediteranske dijete

Kako se sve spomenute bolesti dovode u vezu sa oksidacijskim stresom, mediteranska prehrana sa svojim antioksidativnim učinkom, danas dobiva sve ve}u pozornost. Danas postoji mnogo istraživanja u tom području, koja većinom upućuju na  antioksidativno, protektivno djelovanje mediteranske preherane. Usprkos tome, među postojećim dokazima postoji dosta proturiječnosti. Cilj ovog rada bio je proučiti studije koje su se bavile utjecajem mediteranske prehrane na oksidacijski stres, te ustanoviti područje od značaja za dalja istraživanja.

M. Ortner Hadžiabdić i suradnici