x
x

Masne kiseline u plazmi i simptomi PTSP-a

  02.07.2014.

Eikosapentanoična kiselina u serumskim lipidima može inverzno korelirati s jačinom kliničkih simptoma kod ratnih veterana s posttraumatskim stresnim poremećajem, objavljeno je u CMJ-u.

Masne kiseline u plazmi i simptomi PTSP-a
Pronađene su značajne negativne korelacije između eikosapentanoične kiseline u plazmi (EPA) i rezultata na psihološkim ljestvicama ratnih veterana s PTSP-om.

Cilj Istražiti povezanost između sastava masnih kiselina u plazmi i jačine kliničkih simptoma kod hrvatskih ratnih veterana s posttraumatskim stresnim poremećajem (PTSP).

Postupci Ovo presječno istraživanje uključilo je 62 muškarca s dijagnozom PTSP-a uzrokovanog borbenim aktivnostima za vrijeme rata u Hrvatskoj 1991. - 1995. godine. Koristili smo Kliničku skalu za procjenu posttraumatskog stresnog poremećaja (Clinician-Administered PTSD Scale, CAPS), Hamiltonovu ocjensku ljestvicu za anksioznost (Hamilton Anxiety Rating Scale, HAM-A), i Hamiltonovu ocjensku ljestvicu za depresiju (Hamilton Depression Rating Scale, HAM-D-17). Sastav masnih kiselina u plazmi određen je plinskom kromatografijom. Podaci o životnim navikama prikupljeni su strukturiranim intervjuom. Kako bi odredili povezanost između razina masnih kiselina u plazmi i ljestvica jačine PTSP-a koristili smo multivarijatne generalne linearne modele (GLM) uz kontroliranje različitih zbunjujućih čimbenika. 

Rezultati Pronašli smo značajne negativne korelacije između eikosapentanoične kiseline u plazmi(EPA, 20:5n-3) i rezultata na psihološkim ljestvicama (τ=-0,326, P<0,001 za CAPS; τ-0,304, P=0,001 za HAM-A; i τ=-0.345, P<0,001 za HAM-D-17). GLM je potvrdio da na jačinu PTSP-a utječu EPA (Wilks’Λ=0,763-0,805, P=0,006-0,018, hp 0,195-0,237), arahidonična kiselina (AA)/EPA (Wilks’Λ=0,699-0,757, P=0,004, hp 0,243-0,301), i konzumacija mliječnih proizvoda (Wilks’Λ=0,760-0,791, P=0,045-0.088, hp 0,128-0,111). Nijedna druga masna kiselina, prehrambena varijabla, ili varijabla životnog stila nije pokazala značajnu povezanost (P=0,362-0,633).

Zaključak Istraživanje ukazuje da su razine EPA-e povezane s kliničkim simptomima PTSP-a.

Dubravka Kalinić, Leda Borovac Štefanović, Ana Jerončić, Ninoslav Mimica, Goran Dodig, Ivančica Delaš

VEZANI SADRŽAJ > <