x
x

PTSP i razina kolesterola

  26.01.2015.

Presječno istraživanje kojim je prikazana povezanost između ukupnog serumskog kolesterola i depresije, agresije te suicidalnih ideacija kod ratnih veterana s posttraumatskim stresnim poremećajem, objavljeno je u CMJ-u.

PTSP i razina kolesterola

Cilj Istražiti odnos između ukupnog serumskog kolesterola i depresije, agresije te suicidalnih ideacija kod ratnih veterana s posttraumatskim stresnim poremećajem (PTSP) bez psihijatrijskog komorbiditeta.

Postupci Ispitali smo prisutnost depresije, agresije te suicidalnih ideacija kod 203 muška pacijenta s PTSP-om koristeći Hamiltonovu ljestvicu depresije od 17 čestica (eng, 17-item Hamilton Depression Rating Scale, HAM-D17), Corriganovu ljestvicu agitiranog ponašanja (eng, Corrigan Agitated Behavior Scale, CABS), odnosno Ljestvicu suicidalnih ideacija (eng, Scale for Suicide Ideation, SSI) te smo odredili lipide u plazmi (ukupni kolesterol, lipoprotein-kolesterol visoke gustoće, lipoprotein-kolesterol niske gustoće, i trigliceride). Jačina PTSP-a određena je Kliničkom ljestvicom za PTSP, trenutnom i cjeloživotnom dijagnostičkom verzijom (eng, Clinician-Administered PTSD Scale for DSM-IV Current and Lifetime Diagnostic Version, eng. CAPS-DX) i Ljestvicom općih kliničkih dojmova o težini bolesti (Clinical Global Impressions of Severity Scale, CGI-S), prije kojih je korišten Mini međunarodni neuropsihijatrijski intervju (Mini-International Neuropsychiatric Intervju, MINI) kako bismo isključili psihijatrijski komorbiditet i premorbiditet.

Rezultati Nakon prilagodbe za jačinu PTSP-a, dob, indeks tjelesne mase, bračni status, razinu obrazovanja, zaposlenost, uporabu određenih antidepresiva i ostale lipidne parametre (lipoprotein-kolesterol visoke i niske gustoće, kolesterol i trigliceride), viši ukupni kolesterol bio je značajno povezan s nižim izgledima više suicidalne ideacije (SSI≥20) (omjer izgleda [eng, odds ratio OR] 0,09; 95% raspon pouzdanosti [eng, confidence interval CI] 0,03-0,23], klinički značajnom agresijom (CABS≥22) (OR 0,28; 95% CI 0,14-0,59) i najmanje umjerenim depresivnim simptomima (HAM-D17 ≥17) (OR 0,20; 95% CI 0,08-0,48). Povezanost ukupnog kolesterola i HAM-D17 rezultat bili su značajno moderirani jačinom simptoma PTSP-a (P<0,001).

Zaključak Naši rezultati ukazuju da je viša ukupna razina kolesterola povezana s nižim izračunom HAM-D17, CABS, i SSI ljestvica kod pacijenata s kroničnim PTSP-om.

Maja Vilibić, Vlado Jukić, Mirna Pandžić-Sakoman, Petar Bilić, Milan Milošević

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT D 2000MaxirinoMaxflu
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT D 2000
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: