x
x

Umjereno uživanje kave štiti od moždanog udara

  Jacinta Vuković, dr. med.
  Marijana Oremuš, dr.med.

  23.05.2012.

Rezultati meta-analiza koja je proučavala povezanost konzumacije kave i rizika od kardiovaskularnih bolesti u općoj populaciji, pokazali su da umjereno konzumiranje kave može pomoći u zaštiti od ishemijskog moždanog udara.

Umjereno uživanje kave štiti od moždanog udara
Umjereno konzumiranje kave bilo je povezano sa smanjenim rizikom od moždanog udara. Rizik od moždanog udara u kategoriji visoke konzumacije kave također je pokazivao trend smanjenja, dok vrlo visoka konzumacija kave nije bila povezana s bilo kakvim učinkom na rizik od moždanog udara.

Rezultati istraživanja su predstavljeni na Europskom sastanku o hipertenziji, a dvije glavne poruke istraživanja su:

• unos kave nije povezan s povećanim rizikom od moždanog udara
• umjerena konzumacija kave, unos od jedne do tri šalice dnevno, povezan je s nižim rizikom od moždanog udara u općoj populaciji .

Istraživači su u analizu uključili dostupne prospektivne studije u općoj populaciji, provedene od 1966 do 2011. Analizirane studije su uključile 484 757 sudionika, praćenih tijekom 2 do 24 godine tijekom kojih su zabilježena 7272 moždana udara.

Za potrebe analize konzumacija kave je stratificirana kao:

1. Umjerena / 1 - 3 šalice kave dnevno
2. Visoka / 3 - 6 šalica kave dnevno
3. Vrlo visoka / 6 ili više šalica dnevno

U analizi, umjereno konzumiranje kave je bilo povezano sa smanjenim rizikom od moždanog udara. Rizik od moždanog udara u kategoriji visoke konzumacije kave također je pokazivao trend smanjenja, dok vrlo visoka konzumacija kave nije bila povezana s bilo kakvim učinkom na rizik od moždanog udara.

Statistička analiza nije pokazala značajne izvore heterogenosti kao što su godina objave publikacije, spol, država, itd. koji bi utjecali na odnos između unosa kave i rizik od moždanog udara.

Istraživači su naglasili da su rezultati primjenjivi samo na opću populaciju te da sa su rezultati koji obuhvaćaju konzumaciju kave i osobe s kardiovaskularnim bolestima proturječni.

Ipak, vjeruju kako jedna šalica kave dnevno nije opasna za osobe s kardiovaskularnim bolestima. 

VEZANI SADRŽAJ > <