x
x

Migrena s aurom povećava rizik od moždanog udara

  Ivan Gudelj, mag. pharm

  04.08.2013.

Migrena s aurom je jednako velik rizik za sve podtipove moždanog udara kao i povišeni krvni tlak, pretilost i pušenje, pokazala je najnovija studija.

Migrena s aurom povećava rizik od moždanog udara

Prospektivna kohortna studija je uključivala 27 860 žena starijih od 45 godina. Žene nisu imale nikakve kardiovaskularne bolesti te je kod njih promatran lipidni status i pojavnost migrene.

Na početku studije 5130 žena bolovalo je od migrene, od kojih je 40% bolovalo od migrene s aurom. Tijekm 15 godina promatranja, prijavljeno je 528 moždanih udara; od kojih je bilo 430 ishemijskih, 96 hemoragijskih i 2 nepoznata.

Migrena s aurom je bila snažan faktor rizika za sve tipove moždanog udara s incidencijom na 1000 žena godišnje kao i ostali poznati faktori rizika, tj. sistolički krvni tlak od 180 mmHg ili viši, indeks tjelesne mase 35 kg/m2 ili viši, dijabetes u povijesti bolesti, srčani udar u anamnezi i pušenje.To pokazuje da migena s aurom nije nizak faktor rizika kako se do sada mislilo.

Zbog te povezanosti migrena s aurom trebala bi biti jedan od važnijih faktra rizik za bilo koji tip moždanog udara.

Važnost ovog otkrića je u tome što pacijenti koji imaju migrenu s aurom znaju da imaju potencijalno povećani rizik za moždani udar i mogu razgovarati sa svojim liječnikom o tome kako smanjiti taj rizik.

Na koji način migrena s aurom povećava rizik za moždani udar je još uvijek nepoznato. Vjerojatno su to kompleksni mehanizmi koji uključuju genetiku, cerebrovaskularnu funkciju i/ ili interakciju s ostalim faktorima rizika.

Povezanost između migrene s aurom i moždanog udara se, vjerojatno, može primijeniti i na muškarce.

VEZANI SADRŽAJ > <