x
x

KBC Rijeka: Budimo jači od moždanog udara!

  30.10.2023.

Povodom Svjetskog dana moždanog udara Klinika za neurologiju KBC-a Rijeka i Katedra za neurologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, uz potporu Crvenog križa Rijeka, Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije organizirala je brojne javnozdravstvene aktivnosti.

KBC Rijeka: Budimo jači od moždanog udara!

Tako je danas, 30. listopada, na riječkom Korzu od 10 do 12 sati  organiziran infopunkt na kojem će građani imati priliku izmjeriti rizikofaktore i dobiti korisne informacije o moždanom udaru – preventivnim aktivnostima, simptomima, pravovremenom liječenju i rehabilitaciji.  Od 11 sati prigodna predavanja o moždanom udaru održat će stručnjaci s riječke neurologije: Vrijeme je mozak – izv. prof. dr. Vladimira Vuletić, Prevencija i liječenje moždanog udara – doc. dr. David Bonifačić i Mehanička trombektomija – doc. dr. Slavica Kovačić.

U svijetu, kao i u Hrvatskoj, moždani udar je drugi uzrok smrti i vodeći uzrok invaliditeta te jedan od glavnih uzroka demencije. Djelovanjem na čimbenike rizika kojima se može upravljati, uključujući visoki krvni tlak, fibrilaciju atrija (nepravilan rad srca), pušenje, prehranu i tjelovježbu, do 90 % moždanih udara moglo bi se spriječiti.

Moždani udar nastaje kada je priljev krvi i hranjivih tvari u dio mozga prekinut ili jako smanjen. Budući da opskrba kisikom i hranjivim tvarima nije dostatna, dolazi do oštećenja i odumiranja živčanih stanica u zahvaćenim dijelovima mozga te do oštećenja funkcija kojima ti dijelovi mozga upravljaju. Simptomi moždanog udara jesu utrnulost i oduzetost lica, asimetrija lica, slabost dijela tijela te konfuzan i nerazumljiv govor. Može se dogoditi neočekivano i u bilo kojoj situaciji, a najčešće je uzrokovan začepljenjem krvne žile ugruškom.

Kad nastupe simptomi moždanog udara, potrebno je upamtiti – VRIJEME JE MOZAK! Od iznimne je važnosti pravovremeno zatražiti liječničku pomoć u vremenskom intervalu u kojem će biti moguće učiniti neki od postupaka neurointervencije. U svakoj minuti bez opskrbe krvlju odumre gotovo dva milijuna neurona, stoga je svaka minuta ključna za ishod i smanjenje posljedica.

Na Klinici za neurologiju KBC-a Rijeka uspješno se primjenjuju  neurointervencijske metode – trombolitička terapija (otapanje ugruška) i mehanička trombektomija (odstranjenje ugruška iz krvne žile). Učinkovita je je to stručna suradnja neurologa, intervencijskih radiologa, anesteziologa, liječnika OHBP-a te gradskih i županijskih medicinskih službi. Primjenom neurointervencija smanjuje se rizik od smrti i invaliditeta, a dobar konačni ishod za bolesnika značajno se povećava uz mogućnost zadržavanja samostalnog funkcioniranja.

Također je nužno odmah započeti s medicinskom rehabilitacijom u svrhu povratka motoričkih funkcija kako bi pojedinac s vremenom postao što samostalniji i što prije se vratio uobičajenom društvenom životu. Pozitivni rezultati rane rehabilitacije znatno utječu na ekonomski, socijalni i psihički aspekt pojedinca, ali i društva u cjelini.

Kako bi se smanjilo globalno opterećenje oboljenja koja ugrožavaju zdravlje i kvalitetu života, kao što je moždani udar,  nužno je je staviti naglasak na informiranje javnosti o čimbenicima rizikavažnosti preventivnih aktivnosti i promicanju zdravog načina života.

Središnja tema ovogodišnje kampanje Svjetske organizacije za moždani udar pod motom Greater Than Stroke ima za cilj osnažiti ljude i dovesti ih do spoznaje da je prevencija moždanog udara moguća. Prilika je to za podizanje svijesti i znanja građana o problematici moždanog udara, ozbiljnosti i visokoj stopi moždanog udara, prilika za razgovor o prevenciji i liječenju, a sve sa svrhom postizanja bolje kvalitete skrbi i podrške preživjelima.

Zajedno možemo biti #GreaterThanStroke. #WorldStrokeDay

Izvor: KBC Rijeka