x
x

Tromboza moždanih vena i venskih sinusa - prikaz slučaja

  30.04.2018.

Tromboza moždanih vena i venskih sinusa rijedak je oblik cerebrovaskularne bolesti koja čini <1% svih moždanih udara, a može se pojaviti u bilo kojoj dobi.

Tromboza moždanih vena i venskih sinusa - prikaz slučaja

Karakterizirana je stvaranjem tromba unutar vena i duralnih sinusa mozga.

U radu je prikazan slučaj 73-godišnje bolesnice hospitalizirane nakon glavobolje jakog intenziteta, vrtoglavice, mučnine, povraćanja i kljenuti desnih udova 4/5 stupnja.

Hiperdenzitet i „prazan delta znak“ na kompjutoriziranoj tomografiji (CT) mozga, te kombinacija odsutnosti protoka s promjenom intenziteta signala u duralnim sinusima na magnetskoj rezonanciji (MR) bili su znaci tromboze moždanih vena i sinusa.

Osim povišenih vrijednosti D-dimera, ostali laboratorijski nalazi bili su unutar referentnih vrijednosti. Dodatnom obradom isključeni su genetski i stečeni poremećaji koagulacije, a rezultati laboratorijske i radiološke obrade u svrhu otkrivanja maligne bolesti bili su negativni.

Bolesnica je liječena potkožnom primjenom niskomolekularnog heparina, nakon čega je došlo do nestanka simptoma i znakova bolesti. Tijek bolesti protekao je bez komplikacija.

Nakon akutne faze bolesti nastavljena je oralna antikoagulantna terapija.

Borislav Vuković, Ivana Vuković, Dobrinka Petković, Tea Miklaušić Šimleša, Ivan Čubela