x
x

Nove spoznaje u prevenciji, dijagnostici i liječenju moždanog udara

  24.02.2014.

Gerontorološka tribina: Nove spoznaje u prevenciji, dijagnostici, liječenju i rehabilitaciji moždanog udara u starijih osoba, održat će se 18. ožujka 2014. godine u utorak od 13,00 do 14,30 sati, u Velikoj dvorani Zavoda za javno zdravstvo „Dr Andrija Štampar“, Mirogojska 16 u Zagrebu.

Nove spoznaje u prevenciji, dijagnostici i liječenju moždanog udara

Pozvani predavač: Akademkinja VIDA DEMARIN

Hrvatska liječnička komora,  Hrvatska komora medicinskih sestara i Hrvatska komora fizioterapeuta, boduje 190. Gerontološku tribinu.

Stručnjacima drugih specijalnosti biti će podijeljene potvrdnice Centra za gerontologiju ZJZ ,,Dr.Andrija Štampar“.