x
x

Nove spoznaje u prevenciji, dijagnostici i liječenju moždanog udara

  24.02.2014.

Gerontorološka tribina: Nove spoznaje u prevenciji, dijagnostici, liječenju i rehabilitaciji moždanog udara u starijih osoba, održat će se 18. ožujka 2014. godine u utorak od 13,00 do 14,30 sati, u Velikoj dvorani Zavoda za javno zdravstvo „Dr Andrija Štampar“, Mirogojska 16 u Zagrebu.

Nove spoznaje u prevenciji, dijagnostici i liječenju moždanog udara

Pozvani predavač: Akademkinja VIDA DEMARIN

Hrvatska liječnička komora,  Hrvatska komora medicinskih sestara i Hrvatska komora fizioterapeuta, boduje 190. Gerontološku tribinu.

Stručnjacima drugih specijalnosti biti će podijeljene potvrdnice Centra za gerontologiju ZJZ ,,Dr.Andrija Štampar“.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Plivit C 1000 PlusPLIVIT D 2000Ibuxin Rapid
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Olfen gel
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: