x
x

Nacionalni plan razvoja zdravstva do 2027.

  05.10.2022.

Nacionalni plan razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2027. godine (u daljnjem tekstu: Nacionalni plan) je srednjoročni akt strateškog planiranja koji utvrđuje posebne ciljeve s osnovnim ciljem unaprjeđenja zdravstvenog sustava i zdravstvenih ishoda populacije. Nacionalni plan podupire provedbu Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine, koja u okviru strateškog cilja 5 „Zdrav, aktivan i kvalitetan život“ ambiciozno planira unaprjeđenje sustava zdravstvene zaštite te ishoda skrbi kao ključnog nacionalnog prioriteta.

Nacionalni plan razvoja zdravstva do 2027.

Unaprjeđenje zdravstvenih ishoda na razinu koju bilježe razvijene zapadnoeuropske zemlje zahtijevat će znatne pomake u učinkovitosti, kvaliteti i dostupnosti zdravstvene zaštite. Oni se mogu ostvariti samo koordiniranim, odvažnim i ambicioznim mjerama koje moraju iz temelja promijeniti način na koji upravljamo zdravstvenim ustanovama, preveniramo bolest i liječimo pacijente.

E-zdravstvo će biti sastavna komponenta reformskih procesa, s ciljem osiguranja unaprjeđenja kvalitete i učinkovitosti zdravstvene skrbi za čitavu populaciju. U Republici Hrvatskoj su projekti i aktivnosti e-zdravstva prioritet za zdravstveni sustav već više od 15 godina. Međutim, informacijski sustavi još uvijek nisu u potpunosti cjeloviti i integrirani kako bi omogućili integrirano pružanje zdravstvene zaštite koja pacijente stavlja u središte niti su razvijeni dostatni stručni ljudski resursi za razvoj i upravljanja tim sustavima, a zdravstvenom sustavu nedostajalo je fleksibilnosti da apsorbira sve potrebne promjene i moguća poboljšanja s obzirom na brz napredak tehnologije.

Dijelovi dokumenta koji se tiču e-zdravstva pripremljeni su u skladu s rezultatima projekta „Podrška razvoju hrvatskog Strateškog razvojnog plana e-zdravstva 2020.-2025. i Akcijskog plana 2020.-2021.“ provedenog 2020. godine koji je dao preporuke oko nacionalnih kratkoročnih i srednjoročnih planova, integracije i koordinacije inicijativa e-zdravstva.

Zdravstveni sustav Republike Hrvatske do 2027. godine postat će učinkovitiji, kvalitetniji i održiviji te će osigurati izvrsnu dostupnost skrbi svim stanovnicima bez obzira gdje žive. Iskorištavanje punog potencijala mjera promicanja zdravlja, prevencije bolesti, liječenja i rehabilitacije uz učinkovitu podršku e-zdravstva rezultirat će unaprjeđenjem zdravstvenih ishoda na razinu razvijenih zapadnoeuropskih zemalja.

VEZANI SADRŽAJ > <