x
x

Neželjeni događaji prema osoblju u zdravstvenoj ustanovi

  24.08.2022.

Neželjeni je događaj svaki događaj koji utječe na sigurnost pacijenta ili prijeti sigurnosti pacijenata, osoblja ili posjetitelja, odnosno događaj koji je uzrokovao ili je mogao uzrokovati nepovoljne posljedice po pacijenta, osoblje ili posjetitelje. Sudionici neželjenih događaja u zdravstvenoj ustanovi vrlo su često pacijenti ili njihova obitelj, odnosno pratnja pacijenta, zakonski skrbnik, zastupnik i ostali, a neželjeni događaji prema osoblju u zdravstvenoj ustanovi mogu biti usmjereni prema zdravstvenom ili nezdravstvenom radniku.

Neželjeni događaji prema osoblju u zdravstvenoj ustanovi

Svi djelatnici zdravstvene ustanove mogu biti sudionici neželjenog događaja - verbalnog, fizičkog i materijalnog, a on se može dogoditi na svim razinama zdravstvenog sustava.

Svaki djelatnik koji je uočio ili je osobno bio izložen verbalnom, fizičkom ili materijalnom neželjenom događaju od strane pacijenta, posjetitelja, pratioca ili druge osobe, usmeno o događaju obavještava neposredno nadređenu osobu i poduzima potrebne mjere kojima se umanjuju štetne posljedice nekog događaja. Prijava i analiza neželjenih događaja prema osoblju zdravstvene ustanove predstavlja dio uvođenja kulture sigurnosti koja je preduvjet za unaprjeđenje sigurnosti unutar zdravstvene ustanove.

Martina Osredečki Mihoci, Slađana Režić