x
x

Prikupljanje javnozdravstvenih podatka iz djelatnosti obiteljske (opće) medicine

  30.08.2022.

Prikupljanje javnozdravstvenih podatka iz djelatnosti obiteljske (opće) medicine – usporedba podataka iz dvaju izvora

Prikupljanje javnozdravstvenih podatka iz djelatnosti obiteljske (opće) medicine
Vidljive razlike su posljedica neispunjavanja obveze slanja podataka pojedinih ordinacija zbog čega je dio podataka nedostajao.

Do 2021. godine podaci iz primarne zdravstvene zaštite za javnozdravstvene svrhe su prikupljani u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo putem godišnjih, agregiranih, zakonom propisanih obrazaca. 2021. godine (a za podatke iz 2020. godine) dolazi do izmjene u načinu prikupljanja podataka iz djelatnosti obiteljske (opće) medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite žena i dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne) te se podaci prikupljaju iz Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske (CEZIH).

Odluci o izmjeni načina prikupljanja podataka su prethodile analize i usporedbe podataka prikupljenih na obadva navedena načina te je cilj ovog rada prikazati usporedbu odabranih pokazatelja za 2019. godinu.

U ovom radu su se koristili podaci o radu u djelatnosti obiteljske (opće) medicine za 2019. godinu, prikupljani putem agregiranih, godišnjih izvješća te oni prikupljeni putem CEZIH-a. Uspoređeni su slijedeći podaci: broj posjeta (kontakata za zdravstvenom zaštitom), korisnika zdravstvene zaštite, pregleda, upućivanja u specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, broja sistematski pregleda dojenčadi i predškolske djece te odabrane dijagnoze iz Medicinske klasifikacije bolesti i srodnih stanja, 10. revizija.

Tijekom 2019. godine, prema podacima koji su se prikupili putem agregiranih godišnjih izvješća, u djelatnosti obiteljske (opće) medicine u Hrvatskoj je bilo registrirano 37.472.529 posjeta, a kroz CEZIH njih 42.844.471, dakle u CEZIH-u 14,3% više posjeta. Korisnika zdravstvene zaštite je u tom periodu registrirano 2.992.551 u agregiranim izvješćima, a kroz CEZIH je bilo registrirano 7,9% više korisnika, njih 3.228.629. Razlika u broju registriranih pregleda je 10,2% više u CEZIH-u; prema agregiranim izvješćima 11.834.984, a prema CEZIH-u njih 13.037.675.

Kod upućivanja na specijalističke preglede, više ih je bilo registrirano u agregiranim godišnjim izvješćim (5.561.960), nego kroz CEZIH (4.131.517). Sistematskih pregleda dojenčadi i male djece je prema agregiranim, godišnjim izvješćima registrirano 14.336, a prema CEZIH podacima 14.172.

Najveća razlika u podacima je zabilježena u broju utvrđenih bolesti ili stanja u djelatnosti. Primjerice, u podgrupi A00-B99 Određene infekcijske i parazitske bolesti, prema agregiranim izvješćima je zabilježeno 322.963 stanja ili bolesti, dok je u CEZIH-u zabilježeno čak 641.772 osobe kod kojih je zabilježena dijagnoza iz navedene skupine.

Rezultati pokazuju da su CEZIH podaci usporedivi s onima prikupljanima godišnje, agregirano. Vidljive razlike su posljedica neispunjavanja obveze slanja podataka pojedinih ordinacija zbog čega je dio podataka nedostajao. Koristeći šifre dijagnostičko-terapijskih postupaka, u CEZIH podacima se preciznije može utvrditi broj postupaka. Najveća razlika je u bilježenju bolesti/stanja, zbog sveopćeg bilježenja dijagnoza u CEZIH-u te se mora naglasiti da se tu radi o svim dijagnozama registriranim u posjetu i njima nije moguće odrediti pojavnost navedene bolesti/stanja.

Željka Draušnik, Danijela Fuštin, Ranko Stevanović

VEZANI SADRŽAJ > <