x
x

Povećani koeficijenti složenosti poslova u zdravstvu za određena mjesta

  28.04.2023.

Vlada je izjednačila koeficijente za radna mjesta iste složenosti poslova i iste razine stručne osposobljenosti, ali na različitim razinama zdravstvene zaštite ili ustanovama, te povećala koeficijente za određena radna mjesta.

Povećani koeficijenti složenosti poslova u zdravstvu za određena mjesta

Novac je za izmjenu i dopunu Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama osiguran u financijskom planu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u iznosu nešto većem od 88 milijuna eura.

Prijedlogom uredbe izjednačavaju se koeficijenti složenosti poslova specijalista u bolničkoj s onima u primarnoj zaštiti u skladu s reformskim ciljem jačanja uloge primarne zdravstvene zaštite.

Briše se i razlikovanje užih specijalista i specijalista.

Osim izjednačavanja koeficijenata složenosti poslova specijalista u bolničkoj i izvanbolničkoj zdravstvenoj zaštiti te povećanja koeficijenata složenosti poslova specijalista na primarnoj razini zdravstvene zaštite, povećani su koeficijenti specijalizanata te koeficijenti doktora medicine, doktora dentalne medicine bez specijalizacije, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije bez specijalizacije.

Povećani su i koeficijenti složenosti poslova za logopede, medicinske tehnologe, biotehnologe i biomedicinske inženjere, biologe u zdravstvu, molekularne biologe, kliničke psihologe, psihologe, medicinske fizičare, fonetičare, nutricioniste, defektologe/edukacijske rehabilitatore i citogenetičare.

Uvodi se i novo radno mjesto specijalista prvostupnika sestrinstva u hitnoj medicinskoj pomoći.

Vlada RH