x
x

COVID-19 i astma

  01.09.2020.

Čini se da astma nije jedan od glavnih čimbenika rizika za hospitalizaciju ili intubaciju bolesnika s COVID-19 infekcijom, objavljeno je u časopisu Annals of the American Thoracic Society.

COVID-19 i astma

Istraživači su analizirali 15 kliničkih istraživanja bolesnika koji su hospitaliziranih zbog COVID-19 infekcije. Otkrili su da je prevalencija astme bila slična između hospitaliziranih bolesnika s COVID-19 infekcijom i opće populacije na svakom pojedinom ispitivačkom mjestu.

Između više od 300 ljudi primljenih u bolnicu s COVID-19 infekcijom u Coloradu, stope intubacije bile su slične u bolesnika s astmom ili bez dijagnoze astme.

Autori pretpostavljaju da bolesnici koji u terapiji imaju inhalacijske kortikosteroide imaju i manju ekspresiju ACE2 (angiotenzin konvertirajući enzim 2) što bi moglo otežati ulazak virusa SARS-CoV-2 u dišne putove.