x
x

COVID-19 i zaštita od reinfekcije

  21.05.2020.

Studija provedena na eksperimentalnim životinjama, makaki majmunima, objavljena u časopisu Science, sugerira da infekcija SARS-CoV-2 nudi zaštitu od ponovne infekcije.

COVID-19 i zaštita od reinfekcije

Istraživači su inokulirali intranazalno ili intratrahealno SARS-CoV-2 u devet odraslih makaki majmuna. Nakon 35 dana majmuni su bili negativni na SARS-CoV-2 te su ih ponovo inficirali istom dozom virusa.

Detektirana je vrlo mala ili nikakva količina virusne RNK nakon ponovne inokulacije, a svi majmuni su pokazali imunološki odgovor.

 

VEZANI SADRŽAJ > <