x
x

Istraživanje koronavirusnih inhibitora

  20.08.2020.

Projekt dr. sc. Andreje Mikoč, znanstvene suradnice u Laboratoriju za molekularnu genetiku IRB-a, jedan je od ukupno jedanaest najbolje rangiranih projekata, među kojima su tri projekta istraživanja novih dijagnostičkih pristupa bolesti COVID-19, koje će u ukupnoj vrijednosti od 14 milijuna kuna financirati Hrvatska zaklada za znanost (HrZZ). Zahvaljujući ovom projektu dr. Mikoč će sljedeće dvije godine sa svojim timom raditi na pronalasku koronavirusnih inhibitora koji mogu onesposobiti mehanizam kojim koronavirusi izbjegavaju antivirusni odgovor domaćina, a koji će imati potencijal postati lijek za bolest izazvanu koronavirusima.

Istraživanje koronavirusnih inhibitora

Dr. sc. Andreji Mikoč sredstva su dodijeljena za projekt punog naziva: 'Inhibitori koronavirusnih makrodomena – novi pristup liječenju bolesti uzrokovane koronavirusima'.

Andreja Mikoč radi u Laboratoriju za molekularnu genetiku Zavoda za molekularnu biologiju IRB-a gdje se sa suradnicama Petrom Mikolčević i Andreom Hloušek-Kasun bavi istraživanjem proteinske modifikacije - ADP-ribozilacije, odnosno strukture i funkcije proteina koji su uključeni u ADP-ribozilaciju te njenog utjecaj na metabolizam bakterija.

Upravo je ADP-ribozilacija u fokusu novog projekta dr. Mikoč jer osim brojnih važnih uloga u staničnim procesima ima ulogu i u antivirusnom odgovoru.

''Proteini koji sudjeluju u ADP-ribozilaciji su evolucijski očuvani, pa tako i koronavirusi sadrže proteine koji mogu poništiti antivirusnu ADP-ribozilaciju i inhibirati imunološki odgovor.

Projekt HrZZ-a će omogućiti pronalazak inhibitora koji mogu onesposobiti mehanizam kojim koronavirusi izbjegavaju antivirusni odgovor domaćina i koji će imati potencijal postati lijek za bolest izazvanu koronavirusima.

Povrh toga, ovim projektom mi ćemo moći uspostaviti istraživačku platformu za otkrivanje i ispitivanje koronavirusnih inhibitora koja će se sastojati od niza računalnih i eksperimentalnih metoda.'' – objašnjava dr. sc. Andreja Mikoč te dodaje kako će se platforma koristiti za borbu protiv trenutno aktualnog virusa SARS-CoV-2, a moći će se aktivirati bilo kada u budućnosti, ako se ukaže potreba za novim inhibitorima koji će pomoći u borbi protiv novih patogenih koronavirusa.

Ovaj projekt dr. Mikoč i tim će realizirati u suradnji sa suradnicima sa Sveučilišta u Oxfordu.