x
x

Utjecaj prehrane i stila života te drugih okolišnih čimbenika na pojavnost RA

  20.04.2018.

Suočeni s dijagnozom kronične bolesti kao što je reumatoidni artritis (RA), bolesnici često razmišljaju o tome jesu li svojim dotadašnjim načinom života sami pridonijeli pojavi bolesti i što mogu učiniti da bi se izliječili.

Utjecaj prehrane i stila života te drugih okolišnih čimbenika na pojavnost RA

Pred javnozdravstvene sustave također se postavlja pitanje utvrđivanja okolišnih čimbenika rizika od razvoja RA te provođenja javnozdravstvenih mjera radi modifi ciranja tih rizičnih čimbenika, sniženja incidencije, a time i prevalencije RA kao kronične bolesti.

Novije spoznaje o etiopatogenezi RA upućuju na moguće ekstrasinovijalno podrijetlo autoprotutijela pod utjecajem okolišnih čimbenika. U ovome preglednom članku objavljenom u časopisu Reumatizam, razmatrani su mogući okolišni čimbenici rizika od razvoja RA kao što su pušenje, kronične infekcije, disbioza mikrobioma pluća, gingive i crijeva, prehrana, status vitamina D, konzumiranje alkohola i kave, fizička aktivnost, debljina, kronični psihološki stres i socioekonomski status.

VEZANI SADRŽAJ > <