x
x

Oralni kontraceptivi i reumatoidni artritis - postoji li veza?

  Petra Štefanac, mag. pharm.

  13.09.2017.

Imaju li oralni kontraceptivi i dojenje utjecaj na pojavu reumatoidnog artritisa (RA) i kakav je njihov odnos s poznatim faktorima rizika za razvoj reumatoidnog artritisa, predmet je istraživanja studije Swedish Epidemiological Investigation of RA.

Oralni kontraceptivi i reumatoidni artritis - postoji li veza?

Reumatoidni artritis (RA) jedna je od najčešćih autoimunih bolesti. U etiologiji sudjeluju okolišni i genetski faktori, a budući da se dvostruko češće javlja kod žena, pretpostavlja se da ulogu imaju i hormonalni i reproduktivni faktori.

U studiji su sudjelovale žene starije od 18 godina, podijeljene u eksperimentalnu (2641 sudionica) i kontrolnu skupinu (4251 sudionica) koje su ispunjavale upitnik o oralnim kontraceptivima, dojenju i ostalim mogućim uzročnicima RA.

U usporedbi sa ženama koje nikad nisu koristile oralne kontraceptive, primijećen je smanjeni rizik za razvoj RA pozitivnog na anticitrulinska protutijela kod žena koje su koristile oralne kontraceptive. Njihova dugotrajna uporaba smanjuje rizik i za RA negativan na anticitrulinska protutijela. Nije pronađena značajna povezanost dojenja i pojave bilo kojeg podtipa RA.

BMJ

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
BisolexIbuxin RapidGastal
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxirino
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: