x
x

Ultrazvuk u praćenju bolesnika s reumatoidnim artritisom

  08.12.2015.

Ultrazvuk sive skale i obojeni dupleks Doppler zglobova ruku u procjeni aktivnosti bolesti i učinkovitosti liječenja reumatoidnog artritisa

Ultrazvuk u praćenju bolesnika s reumatoidnim artritisom

Cilj Utvrditi ulogu ultrazvuka sive skale i obojenog dupleks Doppler ultrazvuka (prema engl. color duplex-Dopple ultrasound, CDUS) u dijagnostici promjena na zglobovima ruku i procjeni učinkovitosti liječenja kod pacijenata s reumatoidnim artritisom usporedbom kvalitativnih i kvantitativnih ultrazvučnih parametara i kliničkih i laboratorijskih pokazatelja aktivnosti bolesti. 

Postupci Ultrazvukom sive skale i CDUS pregledali smo ulnokarpalne (prema engl, ulnocarpal, UC), metakarpofalangealne (prema engl, metacarpophalangeal, MCP) i proksimalne interfalangealne (prema engl. proximal interphalangeal, PIP) zglobove 30 pacijenata s reumatoidnim artritisom prije liječenja i 6 mjeseci nakon početka liječenja. Usporedili smo morfološke i kvantitativne ultrazvučnih nalaze (zadebljanja sinovije, količina izljeva, stupanj vaskularizacije, indeks otpora, brzine) s kliničkim pokazateljima progresije bolesti: Ocjenskom ljestvicom aktivnosti bolesti (prema engl. disease activity score 28, DAS 28), Upitnikom za procjenu zdravlja (prema engl. Health Assessment Questionnaire, HAQ), reumatoidnim čimbenikom (prema engl. rheumatoid factor, RF), sedimentacijom eritrocita (prema engl. erythrocyte sedimentation rate, ESR) i razinom C reaktivnog proteina (CRP).

Rezultati Klinički pokazatelji značajno su se promijenili nakon liječenja: ESR s 38,1 ± 22,4 mm/h na 27,8 ± 20,9 mm/h (P = 0,013), DAS 28 s 5,47 ± 1,56 na 3,87 ± 1,65 (P < 0,001) i HAQ s 1,26 ± 0,66 na 0,92 ± 0,74 (P = 0,030), što je potvrdilo učinkovitost liječenja. Kod svih MCP i UC zglobova primijetili smo značajnu promjenu najmanje jednog ultrazvučnog parametra, kod 6 od 12 zglobova primijetili smo značajnu promjenu u ≥2 parametra, te kod 2 UC zgloba primijetili smo značajnu promjenu ≥3 parametra. Novi nalaz ovog istraživanja je da vrijednost indeksa otpora od 0,40 prije liječenja ukazuje na aktivnu bolest, dok vrijednost od 0,55 nakon liječenja ukazuje na učinkovitost liječenja. Također smo ustanovili da pregled ne mora uključivati PIP zglobove.

Zaključak Ultrazvuk sive skale i CDUS korisni su za utvrđivanje dijagnoze promjena na UC i MCP zglobovima kod pacijenata s reumatoidnim artritisom i za procjenu učinkovitosti liječenja.

Gordana Ivanac, Jadranka Morović-Vergles, Boris Brkljačić

VEZANI SADRŽAJ > <