x
x

CELIXIB - celekoksib - novost na hrvatskom tržištu!

  14.11.2014.

CELIXIB je celekoksib, nesteroidni antireumatik (NSAR), selektivni COX-2 inhibitor.

CELIXIB - celekoksib - novost na hrvatskom tržištu!

Uz veliki broj rezultata kliničkih studija, s njim postoji i najveće iskustvo u kliničkoj praksi. Sve to daje sigurnost da je lijek dobro proučen kako u smislu učinkovitosti tako i eventualnih nuspojava koje i nadalje treba pažljivo pratiti kao i kod primjene drugih nesteroidnih antireumatika. Lijek je registriran u brojnim zemljama uključivo i države Europske unije (EU). 

CELIXIB  se koristi za ublažavanje simptoma kod:  

OSTEOARTRITISA - Uobičajena preporučena dnevna doza je 200 mg jedanput na dan ili u dvije podijeljene doze. Može se povećati na 200 mg dvaput na dan.

REUMATOIDNOG ARTRITISA - Početna preporučena dnevna doza je 200 mg i uzima se u dvije podijeljene doze. Doza se po potrebi može povećati na 200 mg dvaput na dan.

ANKILOZANTNOG SPONDILITISA - Preporučena dnevna doza je 200 mg i uzima se jedanput na dan ili u dvije podijeljene doze i može se povećati na 400 mg jedanput na dan ili u dvije podijeljene doze.

Celixib ima dokazanu učinkovitost, a manji rizik za gastrointestinalne nuspojave u odnosu na tradicionalne NSAR, pa kombinacija tih obilježja predstavlja napredak u izboru terapijskih opcija za liječenje bolesnika s osteoartritisom, reumatoidnim artritisom ili ankilozantnim spondilitisom.

Pakiranje CELIXIBA

Celixib 20 x 100 mg: tvrde kapsule 48,87 kn (7,02+41,85)*

Celixib 10 x 200 mg: tvrde kapsule 45,07 kn (7,38+37,69)*

*cijena bez PDVa

VEZANI SADRŽAJ > <