x
x

Bolesti pluća u reumatoidnom artritisu

  12.12.2022.

Reumatoidni artritis (RA) je sistemska autoimuna bolest čija je najčešća izvanzglobna manifestacija zahvaćanje plućnog parenhima i pleure. Najčešće pleuropulmonalne manifestacije RA su intersticijska bolest pluća (ILD), nodularna bolest pluća, obliterativni ili folikularni bronhiolitis, bronhiektazije i kronična opstrukcija malih dišnih puteva te pleuritis, pleuralni izljev i zadebljanje pleure.

Bolesti pluća u reumatoidnom artritisu

Cilj ovog istraživanja jest prikazati učestalost i obilježja pleuropulmonalnih manifestacija u bolesnika s RA.

Ispitanici i metode: U istraživanje su uključeni bolesnici na biološkoj i ciljanoj sintetskoj terapiji s dijagnozom RA prema EULAR/ACR klasifikacijskim kriterijima iz 2010. Analizirani su podaci bolesnika liječenih u Zavodu za reumatologiju i kliničku imunologiju Kliničkog bolničkog centra Split.

Rezultati: Ukupno je analizirano 188 bolesnika s RA koji su liječeni biološkim i ciljanim sintetskim lijekovima. Udio bolesnika s pleuropulmonalnim manifestacijama RA bio je 9,6%. Prosječna dob je 66,5 godina (48–85), a žena je 72,2%. Seropozitivni RA ima 72% bolesnika. Bolesnici su podijeljeni prema trajanju bolesti u tri skupine (20 godina). U svakoj skupini je 33,3% bolesnika. Bolesnici sa seropozitivnim RA i pridruženim pleuropulmonalnim manifestacijama imali su najkraće trajanje bolesti (83,3%), a većina su pušači (66,6%). Nodularna bolest pluća bila je zastupljena u 12 bolesnika (66,6%), a 9 je imalo seropozitivni RA (75%). Bronhiektazije su nađene u 8 bolesnika (44,4%), zadebljanje pleure u 3 bolesnika (16,6%), dok je istodobna nodularna bolest pluća s bronhiektazijama bila zastupljeni u 3 bolesnika (16,6%), a jedan je bolesnik imao nodularnu bolest pluća s bronhiektazijama i zadebljanjem pleure te je ujedno i pušač (5,5%). U 10 bolesnika radiološki je utvrđena ILD (55,5%), a 7 je imalo seropozitivni RA (70%). UIP uzorak bio je zastupljen u 8 bolesnika (80%) dok je NSIP uzorak nađen u 2 bolesnika (20%). Najveći udio bolesnika je na terapijiri tuksimabom (44,4%), potom TNFα i IL-6 inhibitorima (oboje po 22,2%) te JAK inhibitorima (11,1%).

Zaključak: Bolesnici sa seropozitivnim RA imaju veći rizik za razvoj nodularne bolesti pluća i ILD nego bolesnici sa seronegativnim RA. Najčešći radiološki utvrđen uzorak ILD bio je UIP što se poklapa s podacima dostupnim iz literature.

 Ana Vodanović, Ivona Božić, Petra Šimac, Marin Petrić, Dijana Perković

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT total energyAndol PROPLIVIT D 2000
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxirino
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: