x
x

Gastroprotekcija u pacijenata s reumatskim bolestima

  Klara Čičić, dr. med.

  27.01.2014.

Kolika je učestalost gastrointestinalnih nuspojava nesteroidnih protuupalnih lijekova u pacijenata oboljelih od reumatskih bolesti ? Autori studije objavljene u časopisu Annales of Reumatic Disease naglašavaju važnost gastroprotekcije kod primjene nesteroidnih antireumatika

Gastroprotekcija u pacijenata s reumatskim bolestima
Samo 28% pacijenata uključenih u studiju koristilo je inhibitore protonske pumpe za zaštitu želučane sluznice.

U istraživanju je dokazana veća učestalost nuspojava u gornjem nego u donjem dijelu gastrointestinalnog (GI) sustava u pacijenata oboljelih od reumataskih bolesti. Istraživanje je također ukazalo na potrebu bolje gastroprotekcije u pacijenata s reumatskim bolestima.

U velikoj europskoj studiji EVIDENCE sudjelovale su 4 144 odrasle osobe s minimalno jednim gastrointestinalnim rizičnim čimbenikom koje su nedavno počele terapiju nesteroidnom protuupalnim lijekovima zbog reumatskih bolesti.

Sudionici su terapiju uzimali zbog osteoartritisa (85%), reumatoidnog artritisa (11%), ankilozantnog spondilitisa (3%) ili kombinacije (1%). Podatci o pacijentima prikupljali su se iz medicinske dokumentacije, a vrijeme praćenja iznosilo je 6 mjeseci. Prosječno vrijeme trajanja liječenja NSAID-ima na početku istraživanja bilo je 33 dana.

Incidencija nekompliciranih GI nuspojava bila je 18.5 na 100 osoba-godina , a kompliciranih 0.7 na 100 osoba-godina. Češće su bile nuspojave gornjeg dijela (12%) nego donjeg dijela (1%) GI sustava. Ostale nuspojave, primjerice anemija i kardiovaskularne bolesti, bile su znatno rjeđe. Samo 28% pacijenata koristilo je inhibitore protonske pumpe za zaštitu želučane sluznice. 

Nesteroidni protuupalni lijekovi (nesteroidni antireumatici, NSAR) uključuju acetilsalicilnu kiselinu (ASK) i selektivne i neselektivne antagoniste ciklooksigenaze. Ovi se lijekovi najčešće rabe kao analgetici, protuupalni lijekovi te antipiretici. Niske doze ASK se zbog antiagregacijskog učinka široko primjenjuju u prevenciji koronarne bolesti. NSAR su među najpropisivanijim lijekovima, osobito u bolesnika starije životne dobi.

Najčešće nuspojave primjene NSAR su oštećenja gornjeg dijela gastrointestinalnog trakta u vidu želučanih erozija, ulkusa i ezofagitisa. U bolesnika u kojih se tijekom liječenja s NSAR utvrdi nuspojava u GI traktu prva je mjera prestanak uzimanja NSAR. Tijekom relativno kratkog razdoblja nakon prestanka uzimanja NSAR i početka primjene standardnog antisekretornog lijeka bilježi se brzi oporavak GI sluznice. U bolesnika u kojih se zbog osnovne indikacije primjena NSAR ne može prekinuti savjetuje se primjena inhibitora protonske pumpe koja rezultira cijeljenjem sluznice gastrointestinalnog sustava unatoč istodobnoj primjeni NSAR.

Pacijenti oboljeli od reumatskog artritisa često trebaju veće doze nesteroidnih protuupalnih lijekova i kao takvi izloženi su povećanom riziku od nuspojava. Autori stoga naglašavaju važnost gastroprotekcije kod primjene ovih lijekova.

VEZANI SADRŽAJ > <