x
x

Rizik od infekcije kod intersticijske bolesti pluća povezane s RA

  19.04.2024.

Bolesnici s intersticijskom bolešću pluća povezanom s reumatoidnim artritisom (RA-ILD) imaju visok rizik od ozbiljnih i smrtonosnih infekcija, a dob, upala i terapija kortikosteroidima dodatno povećavaju taj rizik.

Rizik od infekcije kod intersticijske bolesti pluća povezane s RA

Bolesnici s RA koji imaju izvanzglobne manifestacije kao što je ILD vrlo su osjetljivi na infekcije, ali su informacije o vrstama infekcija, čimbenicima rizika i povezanosti infekcija s hospitalizacijom i smrtnošću ograničene.

Ova prospektivna multicentrična kohortna studija procijenila je infekcije u kohorti od 148 pacijenata s RA-ILD (prosječna dob, 70 godina; 57% žene) regrutiranih iz 11 sveučilišnih bolnica u Španjolskoj između ožujka 2015. i ožujka 2023.

Zglobovi, pluća i sve varijable povezane s infekcijom procijenjene su kliničkim i laboratorijskim procjenama na početku i odabranim vremenskim točkama do kraja razdoblja praćenja (srednja vrijednost 56,7 mjeseci).

Istraživači su također istraživali česta infektivna mjesta, etiologiju infekcije, status cijepljenja, varijable povezane s funkcijom pluća i kliničko-terapijske varijable povezane s RA.

Tijekom razdoblja praćenja gotovo svi (96%) pacijenata imali su barem jednu infekciju, s medijanom vremena do prve infekcije od 21,2 mjeseca, a 65% smrti bilo je izravno povezano s infekcijama.

Respiratorne infekcije bile su najčešće prve infekcije (74%) i dovele su do smrti u 80% bolesnika. Infekcije mokraćnog sustava (9,9%) te infekcije kože i mekih tkiva (9,1%) bile su druga i treća najčešća prva infekcija.

Većina infekcija uzrokovana je SARS-CoV-2 (33,5%), Streptococcus pneumoniae (11,9%), Escherichia coli (11,9%) i Pseudomonas aeruginosa (11,1%), sa smrtnošću od 25,8% za SARS-CoV-2, 12,9 % za P aeruginosa (12,9%), a 9,6% za pneumokoke (9,6%).

Povećana dob, aktivnost bolesti i uporaba kortikosteroida bili su povezani s povećanim rizikom od infekcije i smrtnosti u bolesnika s RA-ILD.

„Rezultati ovog istraživanja pokazuju visoku učestalost ozbiljnih infekcija među RA-ILD pacijentima, koje se javljaju rano, često se ponavljaju i pokazuju smrtonosni ishod u 65% slučajeva", naveli su autori.