x
x

Optimalna zdravstvena skrb za osobe s problemima mentalnog zdravlja

  07.03.2018.

Osiguravanje optimalne zdravstvene skrbi za osobe s problemima mentalnog zdravlja – Komponenta tehničke pomoći

Optimalna zdravstvena skrb za osobe s problemima mentalnog zdravlja

Cilj projekta je zaštita i poboljšanje mentalnog zdravlja, uključujući pristupačniji i djelotvorniji postupak liječenja, kao i rehabilitaciju osoba s problemima mentalnog zdravlja u svrhu praćenja zaštite mentalnog zdravlja i procesa ojačavanja kapaciteta u zajednici te poboljšanja javne spoznaje o pitanjima mentalnog zdravlja. Trajanje projekta: 12 mjeseci (8. 3. 2017.- 8. 3 .2018.).

Vrijednost projekta: € 299.846,67

Tehničkom komponentom je uspostavljen pilot sustav praćenja, razmjene i distribucije informacija o mentalnim poremećajima u realnom vremenu koji djelotvorno omogućuje uvid u pokazatelje djelovanja sustava.

Pilot će se provoditi u pilot okolini u zapadnom dijelu Zagreba, a uključivat će sljedeće dionike zdravstvenog sustava:

  • Kliniku za psihijatriju Vrapče,
  • Psihijatrijsku bolnicu Sv. Ivan,
  • Psihijatrijsku bolnicu za djecu i mlade,
  • Dom zdravlja Zagreb Zapad, Centar za mentalno zdravlje te
  • Nastavni zavod za javno zdravstvo „Andrija Štampar“.

 

Prijelazni instrument (Transition Facility) – je privremeni instrument namijenjen novim državama članicama EU u prvim godinama članstva kao pomoć u financiranju mjera za razvoj i jačanje nacionalnih, administrativnih i pravosudnih sposobnosti za provedbu i primjenu zakonodavstva Europske unije. Prijelazni instrument je usmjeren ka nastavku podrške Republici Hrvatskoj u njenim nastojanjima za daljnjim razvojem i jačanjem nacionalnih administrativnih i pravosudnih kapaciteta za provedbu te primjenu prava Europske unije, kao i promicanju razmjene najbolje prakse kroz aktivnosti koje ne mogu biti financirane iz Strukturnih fondova. Nadalje, cilj programa je nastavak pružanja pomoći u razvoju pravosuđa, temeljnih prava i unutarnjih poslova te reforme javne uprave.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Andol PROMaxirinoPLIVIT total energy
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT C 1000 Plus
VIDEO GALERIJA
20:57
Video sadržaj trenutno nije dostupan.
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: