x
x

Mentalno zdravlje mladih u Hrvatskoj

  12.10.2020.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je prigodom proslave Svjetskog dana mentalnog zdravlja, infografiku Mentalno zdravlje mladih u Hrvatskoj s osvrtom na rezultate istraživanja nekih pokazatelja mentalnog zdravlja učenika u dobi od 16 godina u razdoblju od 1999. do 2019.

Mentalno zdravlje mladih u Hrvatskoj

Cilj je infografike potaknuti raspravu o zaštiti i očuvanju mentalnog zdravlja mladih u Hrvatskoj, o važnosti razvoja usluga koje su primjerene mladima i njihovim potrebama, o odgovornosti odraslih za mentalno zdravlje mladih, o važnosti pristupanja i pružanja podrške mladima te pravovremenog traženja stručne pomoći.

U infografici Mentalno zdravlje mladih u Hrvatskoj su prikazani podatci iz upitnika o depresivnim tegobama, razmišljanjima o samoozljeđivanju te pokušajima samoubojstva koji su prikupljeni u sklopu Europskog istraživanja o pušenju, pijenju i uzimanju droga među učenicima, 16-godišnjacima, u redovnom školovanju (ESPAD). To istraživanje se provodi svake četiri godine od 1995. i u Hrvatskoj. Provodi ga Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Prve podatke za navedene pokazatelje mentalnog zdravlja imamo iz istraživanja 1999. godine, a posljednje, koje je provela Služba za promicanje zdravlja, iz 2019. godine.

Prema pokazateljima za depresivne tegobe:

  • 5,6 % mladih u dobi od 16 godina u istraživanju 2019. godine je izjavilo da od ukupno šest ispitanih depresivnih tegoba ima najmanje njih četiri većinu vremena u posljednjih sedam dana (8,7 % djevojaka i 2,6 % mladića). Pritom se gotovo svaka peta djevojka od 16 godina u posljednjih sedam dana osjećala tužno većinu vremena.
  • 20-godišnja perspektiva pokazuje značajan porast depresivnih tegoba kod mladih u dobi od 16 godina nakon 2011. godine.

Dodatno, podatci pokazuju da najmanje svaka četvrta mlada osoba u dobi od 16 godina izjavljuje da je razmišljala o tome da se ozlijedi ili si naudi na drugi način (razlike kod djevojaka i mladića: svaka treća djevojka i gotovo svaki peti mladić u dobi od 16 godina).

Samoubojstvo je barem jednom u životu pokušala gotovo svaka deseta mlada osoba u dobi od 16 godina (veći udio djevojaka nego mladića koji su pokušali samoubojstvo barem jednom u životu).

Odgovornost za mentalno zdravlje mladih leži u ponašanju odraslih!

Važno je kako se ponašaju i što čine odrasli u bliskom okruženju djeteta, kako se ponašaju i što čine odrasli u školama i drugim obrazovnim institucijama, zdravstvenim institucijama, susjedstvu i široj zajednici te što se čini u javnoj politici za zaštitu i očuvanje mentalnog zdravlja djece i mladih – razvijaju li odrasli zajednicu koja usađuje pozitivne norme i -vrijednosti te promiče dobro mentalno zdravlje.

 Zato pozivamo sve da zajedno učinimo još više za mentalno zdravlje mladih!

Infografika: Mentalno zdravlje mladih u Hrvatskoj (pdf)

Više o edukativnom programu PoMoZi Da i metodama kako pomoći mladim osobama saznajte na  https://zivjetizdravo.eu/2020/10/09/brinimo-o-mentalnom-zdravlju-mladih/

Izvor: Hrvatski zavod za javno zdravstvo www.hzjz.hr