x
x

Rezultati istraživanja o mentalnom zdravlju mladih

  17.12.2019.

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu predstavio je rezultate opsežnog istraživanja koji su dobri pokazatelji što se zbiva s mladima.

Rezultati istraživanja o mentalnom zdravlju mladih
Svaki četvrti ispitanik ima značajne simptome anksioznosti i stresa, a u razredu od 24 učenika, barem jedan izvještava o pokušaju samoubojstva.

U skupini od 30 srednjoškolaca dvoje koristi marihuanu jednom tjedno ili češće, a svaki treći pije jednom tjedno ili češće, neki su od osnovnih podataka koji ukazuju da češće korištenje alkohola i marihuane prate lošiji indikatori mentalnog zdravlja.

Svaki četvrti ispitanik ima značajne simptome anksioznosti i stresa, a u razredu od 24 učenika, barem jedan izvještava o pokušaju samoubojstva.

S druge strane, što je veća samosvijest mladih manje je simptoma i rjeđe je konzumiranje alkohola i marihuane.

Analize podatka pokazale su kako kvalitetnije obiteljsko okruženje predviđa manje simptoma depresije, anksioznosti i stresa te bolje emocionalne kompetencije i pozitivnije mentalno zdravlje mladih.

Što se tiče školskog okruženja, mladi koji su emocionalno kompetentniji spremniji su se angažirati oko školskih obveza te su predaniji školi.

Mladi koji su privrženiji školi iskazuju manje simptoma anksioznosti.

Rezultati mogu biti temelj znanstveno-utemeljenom planiranju učinkovitih preventivnih intervencija, strategija, akcijskih planova te mjera za mlade u području prevencije problema u ponašanju mladih te promicanja mentalnog zdravlja.

Rezultati pokazuju da je čak 39% mladih jednom ili češće u posljednjih mjesec dana vidjelo vršnjačko zlostavljanje, a 18% da su i sami doživjeli nasilje.

U pogledu sredstava ovisnosti, 70% ih je konzumiralo alkohol u zadnjih 30 dana, mladići češće od djevojaka.

Marihuanu je 14,7% njih koristilo barem jednom u zadnjih 30 dana, a koriste i druga sredstava ovisnosti.

Petina ih je odlazila u sportske kladionice u zadnja 3 mjeseca, a 12,4% igralo loto.

Oko 40% sudionika je u partnerskoj vezi, od koji 11,6% navodi iskustvo fizičkog nasilja, koje češće prijavljuju mladići od djevojaka.

U pogledu rizičnog seksualnog ponašanja, 23% mladih imalo je iskustvo oralnog spolnog odnosa, od kojih oko 20% prije 14. godine života.

Blizu četvrtine je imalo spolni odnos, a desetina njih prije 14. godine života.

Glede mentalnog zdravlja, vidljiva je visoka razina internaliziranih problema adolescenata.

Tužno i bezvoljno tijekom zadnja dva tjedna osjećalo se od 28% mladih.

Oko 15% mladih barem jednom u životu ozbiljno je razmišljalo o počinjenju samoubojstva, 9% je izradilo plan samoubojstva, a njih 4,4% izvještava da su pokušali počiniti samoubojstvo.

Blizu trećine ispitanih govori o ozbiljnim simptomima anksioznosti.

Oko petine ih ima ozbiljne znakove depresivne simptomatologije i stresa.

Istraživanje je proveo Laboratorij za prevencijska istraživanja Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a sudjelovalo je 10138 adolescenata iz svih razreda 77 srednjih škola nekoliko većih hrvatskih gradova.

Izvor: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

VEZANI SADRŽAJ > <