x
x

Varijabilnost u vrijednostima krvnog tlaka vodi do kognitivnog propadanja?

  Marija Antonija Prlenda, mag. pharm.

  09.03.2017.

Veće razlike u izmjerenim vrijednostima krvnog tlaka pri posjeti pacijenata liječniku rizični su čimbenik za kognitivnu disfunkciju, zaključak je istraživanja objavljenog u časopisu Hypertension.

Varijabilnost u vrijednostima krvnog tlaka vodi do kognitivnog propadanja?

Istraživanja koja se bave povezanošću krvnog tlaka i kognitivnih poremećaja uglavnom su pažnju posvetila hipertenziji i srednjim vrijednostima krvnog tlaka. Iako se u tim istraživanjima pokazalo da je hipertenzija u srednjoj životnoj dobi rizični faktor za kognitivno propadanje, poveznica sa hipertenzijom u starijoj dobi ostala je nerazjašnjena. Također, randomizirana klinička ispitivanja nisu pokazala dosljednost učinka terapije snižavanja krvnog tlaka na smanjenje rizika za kognitivno propadanje ili demenciju.

U posljednje vrijeme se u istraživanjima pokazalo da veće razlike u izmjerenim vrijednostima krvnog tlaka pri posjetu pacijenata liječniku predstavljaju značajan rizični čimbenik za moždani udar i cerebrovaskularne bolesti koje u konačnici uzrokuju promjene vezane uz kognitivnu disfunkciju. Kako bi se ispitala hipoteza da veća varijabilnost u vrijednostima krvnog tlaka dovodi do bržeg propadanja kognitivne funkcije kod starijih osoba (≥55 godina), provedena je prospektivna kohortna studija na gotovo 1000 odraslih osoba u Kini kojima je mjeren krvni tlak tijekom 3 ili 4 uzastopna posjeta liječniku i koji su podvrgnuti kognitivnim testovima u razdoblju od 5 godina.

Nakon multivarijatne analize dobivenih podataka, utvrđeno je da su ispitanici kod kojih su zabilježene najveće varijabilnosti sistoličkog krvnog tlaka imali značajno brže propadanje kognitivne funkcije i verbalne memorije u usporedbi s ispitanicima kojima su zabilježene niže vrijednosti krvnog tlaka. Među odraslima u dobi od 55 do 64 godine, ali ne i starijima, veća varijabilnost dijastoličkog krvnog tlaka bila je također povezana s bržim kognitivnim propadanjem. Autori studije naveli su i da su nalazi magnetske rezonancije pokazali da je veća varijabilnost krvnog tlaka povezana s hiperintenzitetom bijele tvari ili lezijama, smanjenim volumenom hipokampusa i cerebralnim mikrokrvarenjima.

Zaključak koji se može izvući iz rezultata ove studije jest da dobra kontrola vrijednosti krvnog tlaka odabirom optimalne terapije može biti učinkovita strategija očuvanja kognitivne funkcije kod starijih odraslih osoba.

VEZANI SADRŽAJ > <