x
x

Uzimanje antihipertenziva navečer sprječava dijabetes

  Paula Bakalović, mag. pharm.

  07.10.2015.

Pacijenti s povišenim krvnim tlakom koji uzimaju antihipertenzivne lijekove navečer imaju manji rizik za razvoj dijabetesa tipa II u usporedbi s pacijentima koji antihipertenzive uzimaju ujutro, objavljeno je u časopisu Diabetologia.

Uzimanje antihipertenziva navečer sprječava dijabetes
Promjena vremena doziranja lijeka s ujutro na navečer, smanjuje prosječan rizik za nastanak dijabetesa za 57%.

U istraživanju je sudjelovalo oko 2 000 pacijenata koji su bili podijeljeni u dvije randomizirane skupine i praćeni gotovo 6 godina. Iz skupine koja je uzimala antihipertenzive ujutro, 12,1% pacijenata oboljelo je od dijabetesa tipa II, a iz skupine koja je lijekove uzimala navečer njih 4,8%.

Uzimajući u obzir ostale čimbenike rizika za nastanak dijabetesa tipa II, uključujući opseg struka, vrijednosti glukoze natašte i kroničnu bubrežnu bolest, autori su zaključili da promjena vremena doziranja lijeka s ujutro na navečer, smanjuje prosječan rizik za nastanak dijabetesa za 57%.

Također, u drugom istraživanju isti autori otkrili su da su veći rizik za razvoj dijabetesa tipa II imali pacijenti u kojih nije zabilježen pad krvnog tlaka po noći ili su im se vrijednosti tlaka naglo ili neznatno smanjile, u usporedbi s pacijentima u kojih je tijekom noći zabilježen veći i kontinuirani pad krvnog tlaka u odnosu na dnevne vrijednosti.

VEZANI SADRŽAJ > <