x
x

Učinak tai chija i aerobnih vježbi na krvni tlak u pacijenata s prehipertenzijom

  03.03.2024.

Je li Tai Chi učinkovitiji u smanjenju krvnog tlaka (KT) za pacijente s prehipertenzijom u usporedbi s aerobnim vježbama, pitanje je na koje su autori ove randomizirane kliničke studije pokušali dobiti odgovor. Studije je objavljena na JAMA Network Open, u veljači ove godine.

Učinak tai chija i aerobnih vježbi na krvni tlak u pacijenata s prehipertenzijom

Smjernice preporučuju tjelovježbu kao prioritet u liječenju populacije s prehipertenzijom, budući da tjelovježba može poboljšati njihov stil života i potencijalno je isplativa u usporedbi s antihipertenzivima. Iako se aerobna tjelovježba preporučuje za smanjenje krvnog tlaka, ona ima neka ograničenja, kao što su kao potreba za prostorom i mogući rizik od oštećenja zglobova.

Ovo prospektivno, jednostruko slijepo randomizirano kliničko ispitivanje provedeno je između 25. srpnja 2019. i 24. siječnja 2022. u dvije tercijarne javne bolnice u Kini. Sudionici su uključivali 342 odrasle osobe u dobi od 18 do 65 godina s prehipertenzijom, definiranom kao sistolički krvni tlak (SKT) od 120 do 139 mm Hg i/ili dijastolički krvni tlak (DKT) od 80 do 89 mm Hg.

Sudionici su bili randomizirani u omjeru 1:1 u skupinu za Tai Chi (n = 173) ili grupu za aerobne vježbe (n = 169). Obje grupe provodile su četiri 60-minutne nadzirane sesije tjedno tijekom 12 mjeseci.

Primarni ishod bio je SKT nakon 12 mjeseci dobiven u ordinacijskom okruženju. Sekundarni ishodi uključivali su SKT nakon 6 mjeseci i DKT nakon 6 i 12 mjeseci dobivene u uredskom okruženju i 24-satni ambulantni krvni tlak nakon 12 mjeseci.

Od 1189 pregledanih pacijenata, 342 randomizirano je u 1 od 2 intervencijske skupine: 173 u Tai Chi i 169 u aerobne vježbe. Nakon 12 mjeseci, promjena uredskog SKT-a značajno se razlikovala između skupina za -2,40 (95% CI, -4,39 do -0,41) mm Hg (P = ,02), sa srednjom promjenom (SD) od -7,01 (10,12) mm Hg u skupini koja je vježbala Tai Chi u odnosu na -4,61 (8,47) mm Hg u skupini koja je vježbala aerobik. Analiza uredskog SKT-a nakon 6 mjeseci dala je slične rezultate (-2,31 [95% CI, -3,94 do -0,67] mm Hg; P = 006). Uz to, 24-satni ambulantni SKT (–2,16 [95% CI, –3,84 do –0,47] mm Hg; P = ,01) i noćni ambulantni SKT (–4,08 [95% CI, –6,59 do –1,57] mm Hg; P = .002) bili su značajno smanjeni u skupini koja je vježbala Tai Chi u usporedbi sa skupinom koja je vježbala aerobne vježbe.

U ovoj studiji koja je uključivala pacijente s prehipertenzijom, 12-mjesečna Tai Chi intervencija bila je učinkovitija od aerobne vježbe u smanjenju SKT-a. Ova otkrića sugeriraju da Tai Chi može pomoći u promicanju prevencije kardiovaskularnih bolesti u populaciji s prehipertenzijom.