x
x

Samokontrola krvnog tlaka i samotitracija antihipertenziva

  15.05.2024.

Samokontrola krvnog tlaka zajedno sa samotitracijom antihipertenzivnih lijekova, povezana je sa smanjenjem vrijednosti krvnog tlaka, objavljeno je u časopisu JAMA Network Open .

Samokontrola krvnog tlaka i samotitracija antihipertenziva

Patricia Martínez-Ibáñez iz Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat u Valenciani u Španjolskoj i njezini suradnici, ispitali su dugoročnu učinkovitost samokontrole krvnog tlaka u kombinaciji sa samotitracijom antihipertenzivnih lijekova u odnosu na uobičajenu skrb za bolesnike koji su imali loše kontroliranu hipertenziju. Sudionici su bili u dobi od 40 godina ili stariji, sa sistoličkim krvnim tlakom iznad 145 mm Hg i/ili dijastoličkim krvnim tlakom iznad 90 mm Hg, te su nasumično raspoređeni na uobičajenu skrb ili u ispitivanu skupinu u kojoj je proveden individualizirani, unaprijed pripremljeni plan temeljen na samokontroli krvnog tlaka i samotitraciji propisanih lijekova.

Nakon 24 mjeseca praćenja bili su dostupni podaci o mjerenjima krvnog tlaka za 219 pacijenata: 111 u intervencijskoj i 108 u kontrolnoj skupini. Istraživači su otkrili da je na kraju praćenja (medijan, 23,8 mjeseci), prilagođena srednja razlika u sistoličkom i dijastoličkom krvnom tlaku bila -3,4 odnosno -2,5 mm Hg. Dosljedni rezultati za glavni ishod viđeni su u analizama podskupina. Robusnost glavnih nalaza potvrđena je u analizama osjetljivosti. U pogledu ponašanja, kvalitete života, korištenja zdravstvenih usluga ili nuspojava, nisu zabilježene razlike između skupina.

Ovi rezultati sugeriraju da zapravo jednostavne i jeftine mjere intervencije kao što je samokontrola ima potencijal poboljšati dugoročnu kontrolu hipertenzije u rutinskoj kliničkoj praksi.