x
x

Vitamin D poboljšava kogniciju u pacijenata s multiplom sklerozom

  Klara Čičić, dr. med.

  26.11.2015.

Pacijenti oboljeli od multiple skleroze (MS) koji su dobivali dodatak vitamina D pokazali su znakove poboljšanja kognicije nakon 3 mjeseca terapije, pokazala je nova studija predstavljena na kongresu European Committee for Treatment and Research in MS 2015.

Vitamin D poboljšava kogniciju u pacijenata s multiplom sklerozom

Pacijenti oboljeli od MS trebali bi provjeriti razine vitamina D u organizmu i ukoliko su smanjene uzimati dodatak vitamina D, navodi dr. Hala Darwish, autorica studije i neuroznanstvenica.

Na početku istraživanja pacijenti su ispunili više standardiziranih kognitivnih testova. Skupina s nižom razinom vitamina D imala je lošije rezultate na većini testova. Nakon toga skupina s nižom razinom vitamina D počela je dobivati visoke doze vitamina D (10,000 IU na dan ili 50,000 IU na tjedan) tijekom sljedeća tri mjeseca.

Nakon 3 mjeseca, serumska razina vitamina 25(OH)D porasla je s 15,8 na 59,6 μg/mL (P < .0001), a rezultati kratkog kognitivnog testa vizuospacijalne memorije (engl. Brief Visuospatial Memory Test Revised) značajno su se poboljšali.

U istraživanju je sudjelovalo 88 odraslih pacijenata oboljelih od MS i liječenih interferonom β podijeljenih u skupinu s normalnom razinom vitamina D u serumu (25[OH]D >35 μg/mL) i skupinu s niskom razinom vitamina D u serumu (25[OH]D <25 μg/mL).

U početku istraživanja zabilježeno je kako su osobe s niskom razinom vitamina D manje fizički aktivne, češće su pušači i češće konzumiraju alkohol te imaju viši skor pri procjeni ukupnog kliničkog oštećenja pomoću EDSS ljestvice (engl. Expanded Disability Status Scale), (1,6 vs 1,1; P= .04).

Trajanje studije od 3 mjeseca nije dovoljno kako bi se donijeli sigurni zaključci te su potrebne dodatne studije s duljim vremenom praćenja, no rezultati ukazuju na mogući uzrok kognitivnih simptoma u oboljelih od MS.